Ste se poškodovali pri delu? Lahko dobite odškodnino!

POŠKODBA PRI DELU IN VISOKA ODŠKODNINA?

Kaj se zgodi, če se poškodujemo na delovnem mestu? Kako je z odškodnino?
Lahko zaradi utrpelih poškodb in trpljenja kaj zaslužimo? Povprašali smo strokovnjake, ki so nam odgovorili tako:

Visoka odškodnina Planinšec za vas ureja vse v zvezi z uveljavitvijo odškodnine zaradi poškodbe pri delu.

Odškodnina za poškodbo pri delu se lahko pridobi iz naslova zavarovalne police delodajalca, na kateri je krito zavarovanje civilne odgovornosti zaposlenih oseb. Delodajalci imajo večinoma omenjena zavarovanja urejena, tako da večinoma ni skrbi, da bi za stroške moral poskrbeti delodajalec.
Nezgoda na delovnem mestu se mora obvezno zabeležiti z er-8 obrazcem oziroma prijavo nezgode pri delu. Pri težjih poškodbah je prisotna načeloma policija tako, da mora v tem primeru pravna pisarna pridobiti policijsko poročilo. Priporočeno je, da vsaka stranka natančno zapiše še svojo zgodbo, zaželene so tudi  priče dogodka. Torej ob poškodbi na delovnem mestu pokličite policijo, saj boste le tako opravičeni do odškodnine.

Za vas pravni strokovnjaki uredijo odškodnino v kolikor ste se poškodovali na delovnem mestu.
Ste se poškodovali na delovnem mestu? Upravičeni ste do odškodnine!

V prvi fazi postopka se urejuje temelj upravičenja do odškodnine, kjer izkazujemo delavčevo nekrivdo ali vsaj sokrivdo. Iščemo vse možne okoliščine, ki so botrovale nastanku nezgode. Zelo jasno je treba razložiti pravne in dejanske razloge, zaradi katerih je delavec upravičen do denarnega zadoščenja. Zneski odškodnine v teh primerih lahko dosegajo neomejene  razsežnosti oziroma višine, ki sovpadajo z intenziteto poškodb. Ločeno od tega postopka lahko zahteva delavec še zavarovalnine iz kolektivnega nezgodnega zavarovanja.Postopek se lahko v tej fazi nekoliko časovne zavleče, če zavarovalnice dodatno poizveduje vse okoliščine nastanka škodnega dogodka.

POVEZAVA DO SPECIALISTOV ZA ODŠKODNINE

Kaj pa potrebujete od dokumentacije, da lahko odškodninski specialist začne z postopkom urejanja odškodnine?

  • izjavo prič;
  • poškodbeni list;
  • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali sklep ZZZS);
  • dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece, ko ste bili odsotni);
  • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi ipd.);
  • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba ipd.);
  • sami poizvemo preko dopisa delodajalcu o pristojni zavarovalnici, kjer ima delodajalec zavarovano civilno odgovornost za poškodbe pri delu;
  • fotokopijo potrdila pogodbe o zaposlitvi.
  •  s strani delodajalca izpolnjen R8 obrazec oziroma prijavo o nezgodi;

Visoka odškodnina Planinšec se je specializirala za pravno pomoč v teh zadevah. Več informacij dobite na spodnji povezavi.
www.visokaodskodninaplaninsec.si

Odškodnina pri delu se izplača s pomočjo pravnih strokovnjakov
Ste utrpeli poškodbe? Upravičeni ste do odškodnine!

Dodaj odgovor