Delovni program Evropske komisije za 2019

Evropska komisija je danes predstavila svoj delovni program za leto 2019, v katerem je opredelila tri glavne prednostne naloge: doseči hiter dogovor o že predstavljenih zakonodajnih predlogih, ki so potrebni za uresničevanje desetih političnih prednostnih nalog, sprejeti omejeno število novih pobud za obravnavo nerešenih izzivov ter predstaviti več pobud za EU 27 držav članic, da se utrdijo temelji za močno, združeno in suvereno Evropo.

 

Delovni program za leto 2019 se osredotoča na samo 15 novih pobud in dodatnih 10 novih vrednotenj v okviru programa REFIT, katerih namen je pregledati obstoječo zakonodajo in zagotoviti, da še vedno ustreza svojemu namenu. Da bi Komisija zagotovila osredotočenost na doseganje rezultatov, v delovnem programu na podlagi skupne izjave o zakonodajnih prednostnih nalogah določa tudi 45 prednostnih predlogov v obravnavi, ki jih morajo Evropski parlament in države članice EU sprejeti pred evropskimi volitvami. Komisija poleg tega predlaga umik ali razveljavitev 17 predlogov v obravnavi ali obstoječih predpisov.

 

Med novimi pobudami bodo usklajen načrt za razvoj umetne inteligence v Evropi, akcijski načrt o dezinformacijah, priporočilo za vzpostavitev evropskega elektronskega zdravstvenega zapisa in strategija o povzročiteljih endokrinih motenj. Komisija bo prav tako pregledala stanje naložbenega načrta za Evropo, ocenila preostale ovire za enotni trg in predstavila predloge za njihovo odpravo. Predstavila bo tudi strategijo za dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter poročala o stanju energetske unije in akcijskem načrtu za baterije.

 

Komisija bo tudi navedla argumente za večjo uporabo glasovanja s kvalificirano večino na področjih energije, podnebja, davčne ureditve in socialne politike. Nadalje bo okrepila načelo pravne države in mednarodno vlogo evra, poročala o napredku glede vizumske vzajemnosti ter predstavila zamisli o partnerstvu za komuniciranje o Evropi. Potrebni bodo tudi nekateri ukrepi za prilagoditev pravnega reda EU v okviru brexita. Cilje povečanja energetske učinkovitosti bo prilagodila EU-27, oblikovala potrebne predloge v zvezi s statusom vizuma državljanov Združenega kraljestva po brexitu in pred koncem leta 2018 predložila vrsto potrebnih delegiranih in izvedbenih aktov.

Dodaj odgovor