Ideja za izlet: Obiščite Vitanje in Center Nordung

V Vitanjah so pred leti zgradili Center KSEVT in ga kasneje preimenovali v Center Nordung. V Centru Nordung deluje zavod, ki ima poslanstvo povezano z vesoljem. Kaj je poslanstvo zavoda, ki deluje v zanimivi okrogli stavbi, kjer potekajo razstave in dogodki povezani z vesoljem? Poslanstvo zavoda je promocija aktivnosti, povezanih z vesoljem, promocija vesoljskih tehnologij, promocija skupne evropske vesoljske politike, promocija tehnoloških dosežkov drugih vesoljskih politik držav, ki imajo visoko razvito vesoljsko tehnologijo, povezovanje podjetij in drugih institucij, ki delujejo na področju razvoja vesoljskih tehnologij, ter promocija in razvoj turizma, z navezavo na aktivnosti ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine, umetnosti in razvoja družbeno kulturnih vsebin z namenom kulturalizacije vesolja in združevanja umetnosti, znanosti in gospodarstva. Zavzemanje za večjo prisotnost gospodarstva v aktivnostih vesoljske industrije. V okviru svojega poslanstva zavod upošteva tudi vprašanja etičnosti ter razvoja in uveljavljanja etičnih načel v kulturalizaciji in eksploataciji vesolja.

Kaj bi povedali o okolju centra Nordung?

Destinacija Rogla-Pohorje se ponaša z izjemnim bogastvom naravne in kulturne dediščine. Čudoviti naravi, ki jo obdajata pristnost in domačnost, dajejo pečat prijazni in gostoljubni ljudje. Takšni, ki vas z veseljem povabijo medse, z vami delijo del vsakdanjega življenja ter vam podarijo del svojega srca in svojih misli.

VITANJE

Vitanje leži pod južnimi obronki Pohorja. Občinsko središče se ponaša s starim trškim jedrom strnjene pozidave, kjer izstopajo spomeniško zaščitene in arhitektonsko zanimive stavbe, ki pri‹ajo o častitljivi preteklosti. V zgodovinskih virih se trg prvič omenja leta 1306, tako da beleži Vitanje v letu 2006 častitljivih 700 let trških pravic. Staro trško jedro in trg prvič omenjajo viri leta 1306. Je lijakaste oblike in je imel včasih obzidje z zgornjimi vrati pri mostu čez Hudinjo in spodnjimi vrati. Ob zunanjem delu naselja prevladujejo pritlične hiše, ob glavni ulici strnjeno eno in dvonadstropne. Slemeni streh potekajo večinoma vzporedno z ulico. Klasicistična pročelja izvirajo iz 19. stoletja, ko je gospodarstvo v kraju dobro uspevalo.

Center je torej dobra ideja za šolski izlet, saj bodo mlade glave o vesolju izvedele marsikaj novega. Za več informacij obiščite njihovo spletno stran: CENTER NORDUNG

Dodaj odgovor