Sklenjen sporazum med Evropo in Vietnamom

Evropska komisija je danes sprejela trgovinski sporazum in naložbeni sporazum med EU in Vietnamom, s čimer je utrla pot njunemu podpisu in sklenitvi. Trgovinski sporazum bo odpravil skoraj vse tarife za blago, vključuje pa tudi močno pravno zavezo k trajnostnemu razvoju.

Trgovinski sporazum bo odpravil več kot 99 % carin za blago, v zvezi s katerim poteka blagovna menjava med pogodbenicama. Vietnam bo z začetkom veljavnosti sporazuma odpravil 65 % uvoznih dajatev za izvoz iz EU, preostale dajatve pa bodo postopoma odpravljene v desetletnem obdobju. Sporazum vsebuje tudi posebne določbe za odpravo netarifnih ovir v avtomobilskem sektorju, v Vietnamu pa bo zagotovil zaščito 169 tradicionalnih evropskih živil in pijač. Na podlagi sporazuma bodo lahko podjetja iz EU sodelovala v razpisih za javna naročila pri vietnamskih organih in podjetjih v državni lasti pod enakimi pogoji kot domača podjetja. Trgovinski sporazum namenja velik poudarek tudi trajnostnemu razvoju, saj določa najvišje standarde na področju dela, varnosti, varstva okolja in varstva potrošnikov, hkrati pa preprečuje morebitno zniževanje standardov zaradi privabljanja trgovine in naložb. Omogoča tudi ustrezne ukrepe v primeru kršitev človekovih pravic.

 

Sporazum o zaščiti naložb pa vključuje sodobna pravila o zaščiti naložb, ki so izvršljiva prek novega sistema sodišča za naložbe, in zagotavlja, da imajo vlade obeh strani še vedno pravico do sprejemanja predpisov, ki so v interesu njihovih državljanov. Nadomestil bo dvostranske naložbene sporazume, ki jih ima z Vietnamom trenutno sklenjenih 21 držav članic EU.

Vietnam je za Singapurjem drugi največji trgovinski partner EU v okviru Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), pri čemer obsega blagovna menjava 47,6 milijarde evrov, trgovina s storitvami pa 3,6 milijarde evrov letno. Oba sporazuma morajo zdaj odobriti države članice v Svetu EU in Evropski parlament, nato pa ga lahko Svet EU sklene. Naložbeni sporazum morajo ratificirati parlamenti držav članic.

vir: Evropska komisija

Dodaj odgovor