Ženske v EU zaslužijo 16,2 % manj kot moški

Vir: Evropska komisija

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans ter komisarki Marianne Thyssen in Věra Jourová so pred dnevom enakega plačila, ki ga obeležujemo 3. novembra, pripravili skupno izjavo.

 

Poudarili so, da ženske v Evropski uniji še vedno zaslužijo v povprečju 16,2 % manj kot moški. Letos bomo evropski dan enakega plačila obeležili 3. novembra. Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Trenutno je to 16 % delovnega leta.

 

K razliki v plačilu med spoloma prispeva kombinacija različnih dejavnikov: ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, v podjetjih se srečujejo s steklenim stropom, delajo v slabše plačanih sektorjih ali pa morajo pogosto prevzeti primarno skrb za družino. Te dejavnike bi bilo mogoče obravnavati z boljšim usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, kar bi se lahko doseglo s sprejetjem predloga direktive, ki ga je pripravila Komisija.

 

Komisija je v okviru evropskega stebra socialnih pravic sprejela ukrepe, s katerimi bi se zaposlenim staršem in oskrbovalcem omogočilo, da lahko bolje napredujejo na svoji poklicni poti, hkrati pa se jim omogoči skrb za družino. Predlog Komisije o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja vključuje pravico vseh očetov do vsaj 10 dni dopusta ob rojstvu otroka. Predlagano je bilo tudi, da bi plačan starševski dopust postal neprenosljiva pravica tako žensk kot moških. Moški bi s tem dobili močno spodbudo, da to možnost izkoristijo, namesto da se od žensk pričakuje, da za daljši čas prekinejo poklicno pot, medtem ko se moški običajno hitro vrnejo na delo. Nenazadnje bi se po zaslugi tega predloga povečala udeležba žensk na trgu dela. Pogajanja z Evropskim parlamentom in Svetom potekajo in dogovor bi bilo mogoče doseči do konca leta. Komisija vse strani poziva, naj si prizadevajo za ambiciozen kompromis.

Dodaj odgovor