Država prodala NLB za drobiž

59,1 % banke NLB so prodali po 51,5 EUR za delnico. Državni proračun so napolnili za 609 milijonov EUR. 90% od kupnine naj bi se uporabil za odplačilo državnega dolga. Kupci so skladi, ki vlagajo v podcenjene delnice. Mali vlagatelji so kupili okoli 4% delnic. Slovenija velja za obroben in nelikviden trg. Država je NLB prodala relativno slabo, saj je za banko iztržila veliko manj kot je v njo vložila za dokapitalizacijo. Slabi posel za nas. Dober za mednarodne sklade. Kupec največjega deleža je Ameriški sklad. 

Dodaj odgovor