V večjem delu EU je bilo 2017 dobro za izboljšanje zaposlenosti

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas seznanja z odločitvami, stališči in mnenji, ki jih je sprejela Evropska komisija.

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound ugotavlja, da je bilo leto 2017 dobro leto za večino držav članic EU v smislu izboljšanja zaposlenosti in upada brezposelnosti. Čeprav EU-28 kot celota zdaj presega stopnjo zaposlenosti izpred krize, je ta leta 2017 še vedno zaostajala za 2,8 odstotne točke za ciljem za leto 2020, ki znaša 75 %. Poleg tega je v nekaterih državah EU zaposlenost še vedno nižja kot pred desetletjem.

Odnosi med delodajalci in delojemalci so ostali relativno stabilni kljub občasnim sporom, ki so bili večinoma povezani z varčevalnimi ukrepi ali pritožbami glede plač. Socialni dialog je lani bistveno prispeval h konkretnim spremembam predpisov o delovnem življenju. Prav tako so v mnogih državah potekale razprave o novih predpisih za izboljšanje usklajenosti zasebnega in poklicnega življenja za zaposlene starše in skrbnike. Nadaljevalo se je tudi delo za spremembo zakonodaje o starševskem dopustu in prožnejših delovnih ureditvah. Čeprav gospodarske razmere in obeti na trgu dela v letu 2018 ostajajo ugodni, bodo pogajanja zasenčili brexit in zaskrbljenost glede krepitve populističnih in evroskeptičnih strank v nekaterih državah.

Evropska komisija si kljub tem pomislekom prizadeva, da bi Evropa pridobila bonitetno oceno AAA za socialno področje. K temu naj bi zlasti prispeval steber socialnih pravic EU, ki so ga voditelji EU razglasili konec leta 2017. V začetku marca 2018 je bil predstavljen tudi sveženj za socialno pravičnost, ki predvideva ustanovitev Evropskega organa za delo ter napoved za predstavitev predloga za evropsko številko socialnega zavarovanja do konca leta.

Dodaj odgovor