Zavezništvo med Afriko in Evropo že daje rezultate

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je le tri mesece po vzpostavitvi Zavezništva med Afriko in Evropo na področju trajnostnih naložb in delovnih mest predstavil prve rezultate. Predsednik je med predstavitvijo na današnjem forumu Afrika-Evropa na Dunaju ponovno tudi potrdil odločnost Evrope, da z Afriko vzpostavi pravo in pošteno partnerstvo med enakimi. Zavezništvo si prizadeva za krepitev gospodarskih in trgovinskih stikov med obema celinama, da bi ustvarjali trajnostna delovna mesta in rast. Združuje javne in zasebne akterje ter predstavnike finančnega sektorja in akademskih krogov iz Afrike in Evrope.

Cilj načrta EU za zunanje naložbe je povečati trajnostne naložbe v Afriki in evropski soseščini do leta 2020. Od napovedanih 44 milijard evrov bodo programi, ki so že v pripravi, spodbudili za 37,1 milijarde evrov naložb. Danes sta bila napovedana tudi nova programa  Instrument za delitev tveganja NASIRA (75 milijonov evrov) za pomoč podjetjem ter Kapitalski sklad za kmetijske dejavnosti (45 milijonov evrov) za pomoč kmetom. Program Erasmus+ je od leta 2015 podprl 16.000 izmenjav afriških študentov in akademskega osebja, do leta 2020 pa naj bi omogočil 35.000 izmenjav. Nadalje je EU samo leta 2018 namenila več kot 540 milijonov evrov za izboljšanje podjetniškega in naložbenega okolja v Afriki. Za vzpostavitev celinskega območja proste trgovine v Afriki pa je napovedala 50 milijonov evrov podpore. Za krepitev partnerstva je danes vzpostavila tudi štiri delovne skupine, in sicer za afriško podeželje, digitalno gospodarstvo, energetiko in promet.

 

Dodaj odgovor