Čelado na glavo in varno na kolesu

Z opravljenim kolesarskim izpitom otroci prvič postanejo del javnega prometa, kjer vladajo točno določene zakonitosti, ki se jih morajo zavedati, spoštovati. Program Varno na kolesu tako že sedmo leto povezuje najmlajše kolesarje in skrbi za varnost najmlajših udeležencev v prometu – do danes je združil že več kot 20.000 mladih kolesarjev in kolesark iz več kot 250 različnih osnovnih šol.

Tudi letos so učenci opozorili na nevarne odseke v svojih krajih in jih predstavili lokalnim oblastem, s pozivom h konkretnim ukrepom v svojih lokalnih okoljih. Prav v teh dneh se zaključuje še zadnji del razpisa, saj v aprilu že sledijo regionalne razglasitve finalistov in podelitve nagrad.
Zatorej čelado na glavo in varno na kolesu.
Da so projekt učenci pozitivno sprejeli in da se ga vsako leto veselijo, sta potrdili mentorici programa na OŠ Bršljin, Vilma Petelin in Irena Gole: »Varno na kolesu je program, pri katerem prometne vsebine spoznavamo z različnimi pristopi. Z učenci raziskujemo, se učimo in iščemo ideje, kako se učiti na zabaven in drugačen način. V sproščenem in dinamičnem vzdušju ustvarjamo videoposnetke, igre, kvize in hkrati pridobivamo različna znanja in spretnosti z vseh področij (načrtovanje projekta, raziskovanje, ogled in analiza prometnih situacij, digitalno opismenjevanje, urjenje socialnih veščin in spodbujanje sodelovalnega učenja …). V vseh letih našega sodelovanja se je program nadgrajeval in nam omogočal, da pokažemo našo ustvarjalnost, ter nas spodbujal k iskanju in uporabi novih možnosti za izražanje.«
Članica komisije in področna sekretarka na Javni agenciji RS za varnost prometa dr. Mateja Markl izpostavlja prednosti projekta, kot sta ozaveščanje mladih kolesarjev o cestnoprometnih predpisih in spodbujanje k varni udeležbi v prometu, in dodaja: »V okviru projekta so na predlog otrok nekatere šole in občine aktivno pristopile ter uveljavile ukrepe, kot so kolesarnice, označitev kolesarskih poti v okolici šole, dodatna prometna signalizacija za kolesarje, nakup koles in zaščitnih kolesarskih čelad in druge. Zato je po mojem mnenju največja vrednost programa praktična in dejanska izvedba aktivnosti za večjo varnost kolesarjev v okolici šol v lokalnem okolju.«
Tanja Medved, vodja programa Varno na kolesu pri družbi Butan plin, poudarja, da smo odrasli tisti, ki moramo na otroke prenesti potrebna prometna znanja in kolesarsko kulturo: »Kolesarski izpit je nadvse pomemben z vidika pridobivanja ustreznih teoretičnih in praktičnih znanj, program Varno na kolesu pa njihova znanja še nadgrajuje s predajanjem zglednih kolesarskih vrednot. Poleg pravil, ne smemo pozabiti na kolesarsko oziroma prometno kulturo. Tukaj imamo odrasli pomembno vlogo in moč, da sooblikujemo prijetne izkušnje v prometu.«

Dodaj odgovor