100 milijonov za razvoj čistih tehnologij

Evropska investicijska banka in sklad Breakthrough Energy Ventures sta med včerajšnjim ministrskim vrhom Mission Innovation v Vancouvru v Kanadi ustanovili 100 milijonov evrov vreden naložbeni sklad, ki bo inovativnim evropskim podjetjem pomagal razvijati in tržiti nove tehnologije za čisto energijo. Članice pobude Mission Innovation in svetovna konvencija županov za podnebje in energijo pa bodo okrepile medsebojno sodelovanje in se tesneje povezale z državljani, lokalnimi oblastmi in nacionalnimi vladami, da bi spodbujali raziskave in inovacije, ki so potrebne za pospešitev prehoda na čisto energijo.

green energy

Evropska komisija in Bill Gates, ki zastopa Breakthrough Energy Ventures, sta oktobra 2018 napovedali ustanovitev skupnega naložbenega sklada za čisto energijo, v katerega bi vsaka partnerica prispevala po polovico sredstev. Mission Innovation pa je globalna pobuda 24 držav in Evropske komisije, ki so vzpostavile sodelovanje za uveljavljanje čiste energije na globalni ravni, da bi ta postala široko dostopna.

Dodaj odgovor