Skupaj za oceane: Rio Mare se zavezuje k trajnostnem ribolovu

Bolton Food, podjetje, ki ima v lasti blagovno znamko Rio Mare, je s ponosom predstavil svoje mednarodno partnerstvo z World Wildlife Fund – WWF, katerega cilj je povečati trajnostno pridobivanje in sledljivost rib. S štiriletnim partnerstvom, sklenjenim decembra 2016, se je Bolton Food zavezal, da bo do leta 2024 dosegel 100 % pridobivanje rib iz trajnostnih virov – iz ribolovnih območij, ki imajo certifikat organizacije MSC (Marine Stewardship Council) oziroma iz verodostojnih in zanesljivih projektov za izboljšanje ribištva (FIP – Fishery Improvement Projects). Od leta 2018 Bolton Food tako že 50 % tune pridobiva iz ribolovnih območij s certifikatom MSC ali zanesljivih projektov za izboljšanje ribištva FIP. Podobno zavezo si je podjetje zastavilo tudi za ostale ribje vrste, ki jih trži. Da predstavi svojo zavezo, je Rio Mare na Ljubljanskem gradu organiziral okroglo mizo, na kateri so priznani strokovnjaki razpravljali o problemih, ki ogrožajo naše oceane: Danijel Kanski, vodja morskega programa pri WWF Adria, Luciano Pirovano, direktor za trajnostni razvoj pri Bolton Food, Timotej Turk Dermastia, mladi raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo, doc. dr. Jerneja Penca, znanstvena sodelavka na Evro-sredozemski univerzi, in Nika Veger, blogerka. Med zanimivo razpravo, ki jo je vodila znana televizijska voditeljica Mojca Mavec, so govorci spregovorili o pomenu ohranjanja oceanov iz znanstvenih in gospodarskih vidikov, o človekovem vplivu na biotsko raznovrstnost in kako jo lahko zaščitimo ter o odločitvah potrošnikov, ki vodijo v trajnosten življenjski slog.

Luciano Pirovano, direktor za trajnostni razvoj pri Bolton Food, je pojasnil partnerstvo med Rio Mare in WWF: »Kot vodilno italijansko in evropsko podjetje na področju konzervirane tunine se v Rio Mare zavedamo vpliva naše dejavnosti in si zato prizadevamo za izgradnjo trajnostnega poslovnega modela, ki bo podpiral varovanje morskega ekosistema in biotske raznovrstnosti. Dve leti po podpisu partnerstva smo ponosni, da lahko že 50 % tune pridobivamo iz ribolovnih območij s certifikatom MSC ali iz zanesljivih projektov za izboljšanje ribištva FIP. To sodelovanje bo omogočilo blagovni znamki Rio Mare izvedbo načrta za trajnostni ribolov, pri čemer bo WWF, vodilna svetovna organizacija na področju varovanja narave, prispevala tehnične nasvete in podporo. Naj še poudarim, da smo prva generacija, ki se zaveda problema in zadnja, ki lahko nekaj stori.«
Jerneja Penca, znanstvena sodelavka na Evro-sredozemski univerzi, je pozdravila zavezanost podjetja k izboljšanju ribištva – sektorju, ki potrebuje boljše upravljanje. Poudarila je potrebo po tem, da so trajnostno pridobljeni vsi morski sadeži, ne le določen delež, ki jih predstavljajo izdelki odgovornejših podjetij: »Žal na svetovni ravni še vedno obstajajo številni izzivi na poti k trajnosti v ribištvu in ribogojstvu, medtem se pritiski na oceane z naraščajočim številom prebivalstva še povečujejo.« Pohvalila je, da obljuba povečuje preglednost in sledljivost ribiških produktov, ki sicer v večini prihajajo iz izrazito nepreglednih trgov. Vendar je v tem kontekstu še toliko bolj pomembno, da potrošniku predstavimo popolno sliko: »Ponudba trajnostno pridobljene tune ne sme spodkopavati dejstva, da obstajajo ekološke omejitve za to, koliko tunine lahko vsi pojemo.«
Timotej Turk Dermastia, Nacionalni inštitut za biologijo, dodaja: »Ribištvo je izjemno pomemben sektor proizvodnje zdrave hrane, še posebej v ranljivih in revnejših skupnostih širom sveta, ki pa je zaradi nereguliranega plenjenja in okoljskih sprememb že leta v stagnaciji oziroma v razvitem svetu celo v zatonu. Prehod k trajnostnemu gospodarjenju z morjem in njegovimi viri je tako ključen pri zagotavljanju obstojnosti in številčnosti ribjih staležev, vključno z ekosistemi, v katerih bivajo. Manko proizvodnje iz naslova ribištva že več desetletji zapolnjuje akvakultura, ki pa ponekod celo poglablja probleme divjih populacij, z vnosom bolezni in parazitov ter lovljenjem mladic za namene debeljenja, kot je to v primeru tunine. Trajnostno ribištvo prihodnosti bo moralo upoštevati tako varstvo populacij pred prelovom kot ščitenje drstišč ter ključnih ekosistemov z vzpostavljanjem zavarovanih območij brez lova, do pravilnega označevanja ribjih proizvodov, izogibanja prilova in zaščito lokalnega prebivalstva pred izropanimi lovišči in dragimi ribjimi proizvodi, kot je to primer v mnogih državah Afrike in Južne Amerike.«

Predanost podjetja Bolton Food okolju je pridobila dodaten veter v jadra z zavezo, da bo okrepilo načela o človekovih pravicah vzdolž celotne dobavne verige, in s projektom ohranjanja otoka Tetepare. Otok Tetepare, eden izmed 900 otokov Solomonskega arhipelaga, je divji in neokrnjen raj, ki se nahaja znotraj Koralnega trikotnika, enega najpomembnejših področij za ribolov tune. S podporo Rio Mare in WWF je otok Tetepare postal del okoljevarstvenega projekta, katerega cilj je ustanovitev zaščitenega morskega območja, ki bo zagotovil zaščito tamkajšnje biotske raznovrstnosti zdaj in v prihodnosti.
Danijel Kanski, vodja morskega programa pri WWF Adria, je pozdravil projekt ohranjanja otoka Tetepare in poudaril pomen trajnostnega ribolova: »Če bomo v prihodnje želeli jesti ribe, moramo na tem področju nekaj ukreniti; in to danes. Prihodnost oceanov je v naših rokah, pri čemer nismo odvisni zgolj od trenutnih politik, pač pa tudi od vedenja potrošnikov in korporacij, ki delujejo na trgu.« Ob tem je pozdravil iniciativo družbe Bolton Food k popolni usmeritvi v trajnostni ribolov: »Skupaj smo osredotočeni k trajnostnemu načinu pridobivanja rib in gre za izjemen primer, da lahko delamo in da moramo delati za dobro oceanov. WWF je ponosen na sodelovanje s podjetjem Bolton Food, ker premikamo ključnega industrijskega igralca proti trajnosti, ki bo zagotovila prihodnost ribiške industrije in hkrati prihodnost ljudi, ki so odvisni od ribolova. Hkrati pa si želimo, da bi ta korporacija postala zgled drugim podjetjem, ki delujejo na tem področju.«

Potrošnik mora biti ozaveščen, so večkrat poudarili na okrogli mizi. In prav Nika Veger je znana po življenjskem slogu in potrošniških odločitvah, ki stremijo k trajnosti. Na okrogli mizi je izpostavila, kako pomembno je, da podjetja spodbujajo pozitivne spremembe na trgu in ozaveščajo potrošnike: »Je trajnostno modno? Je. Mnoge to moti, ker besedo trajnostno nekatere znamke izkoriščajo za promocijo in pozornost kupcev. A vseeno mislim, da z njo, tudi če je ta hip v modi, ni nič narobe. To nas spodbuja, da več razmišljamo o trajnostnem življenjskem slogu, da naredimo prve korake v to smer in da jih naredimo lažje.« Nika poskuša vsak dan živeti bolj trajnostno in ob tem pravi: »To v prvi vrsti pomeni, da poskušam zmanjšati svoje želje po potrošništvu, posledično manj potrebujem in kupujem. Več skušam ponovno uporabiti, popraviti, predelati in na splošno živeti bolj skromno. Če je mogoče, izbiram trajnostne izdelke, narejene z mislijo na tiste, ki so jih izdelali, in s spoštovanjem do narave. Še raje se odločim za ekološke izdelke, najraje narejene v Sloveniji. Take ponudbe je vse več. Vse več pa je tudi izdelkov, ki me želijo zavesti in z velikimi napisi prepričati, da so bolj ‘zeleni’, kot so v resnici.« Da bi se izognila slabim praksam je Nika uvedla nekaj vsakodnevnih praks: »Podobno kot pri dieti sem se na začetku mojega novega, bolj trajnostnega vsakdana, izogibala hipnim željam ter impulzivnim nakupom in si raje pripravila nakupovalni načrt pri zaupanja vrednih znamkah, ki so se v preteklosti izkazale za trajnostne in spoštljive do ljudi in narave. Podobno kot pri dietah sem ugotovila, da morajo moje nove navade, če želim dolgoročne rezultate, postati trajne. Ob tem se vsak dan spopadam s slabo vestjo, da ne naredim dovolj, da moram korakati še hitreje, narediti še več. Z majhnimi otroki, s službo in polnim vsakdanom se mi to včasih zdi nemogoče, a vseeno ne obupam. Spremembe, kot jo je uvedel Rio Mare, so le potrditev, da potrošniki s kupovanjem trajnostnih rešitev sooblikujemo boljši svet.«

Rio Mare bo sodeloval z WWF z namenom izvajanja rešitev, ki želijo sektor ribištva usmeriti k bolj trajnostni proizvodnji in virom ulova. Partnerstvo bo pomagalo predvsem pri povečanju količine rib, pridobljenih iz trajnostnih virov, podpiralo bo ustrezno upravljana ribolovna območja ter spodbujalo transparentnost vzdolž celotne dobavne verige. Prav tako bo sodelovanje dvignilo raven zavedanja potrošnikov glede pomena trajnostnega ribolova.

Dodaj odgovor