Evropska komisija je predstavila sveženj ukrepov za zaščito in obnovo svetovnih gozdov

Predlagani pristop zajema ukrepe za boljše mednarodno sodelovanje z deležniki in državami članicami, spodbujanje trajnostnega financiranja, boljšo rabo zemljišč in virov, trajnostno ustvarjanje delovnih mest in upravljanje dobavne verige ter ciljno usmerjene raziskave in zbiranje podatkov. Komisija se bo med drugim zavzemala za uvedbo certifikacijskih shem za proizvode, katerih proizvodnja ne vpliva na krčenje gozdov. Prizadevala si bo tudi, da bodo prihodnji trgovinski sporazumi prispevali k odgovornemu in trajnostnemu ravnanju z gozdovi. Poleg tega predlaga tudi ustanovitev observatorija EU za krčenje in degradacijo gozdov, ki bi spremljal in meril spremembe razvoja svetovnih gozdov.

Svetovni gozdovi pokrivajo 30 % zemeljskega površja, gostijo pa več kot 80 % biotske raznovrstnosti na kopnem. Gozdovi podpirajo življenje približno četrtine svetovnega prebivalstva ter so ključnega pomena za uspešno spopadanje s podnebnimi spremembami. Med letoma 1990 in 2016 je bilo izgubljenih 1.3 milijona kvadratnih kilometrov gozda, kar pomeni 800 nogometnih igrišč vsako uro.  Krčenje gozda je drugi najpogostejši vzrok podnebnih sprememb.

 

Dodaj odgovor