Sedmo zaporedno obdobje letne rasti v EU

Evropska komisija je objavila vmesno poletno gospodarsko napoved 2019. Evropsko gospodarstvo je na poti k sedmemu zaporednemu letu rasti, rast pa naj bi zabeležile vse države članice. V prvem četrtletju je rast v območju evra zaradi začasnih dejavnikov presegla pričakovanja. Rast v EU še naprej najbolj podpira domače povpraševanje, zlasti potrošnja gospodinjstev, k temu pa prispeva tudi močan trg dela. Vendar so kratkoročni obeti za evropsko gospodarstvo zaradi zunanjih dejavnikov negotovi. Gospodarski spor med ZDA in Kitajsko ter negotovosti glede trgovinske politike ZDA lahko podaljšajo upad svetovne trgovine in proizvodnje, napetosti na Bližnjem vzhodu pa povečujejo možnosti za znatno zvišanje cen nafte. V domačem okolju negotovosti povzročajo brexit, tveganja glede kratkoročne rasti in gospodarskega zagona v evrskem območju ter oslabljenost proizvodnega sektorja.

Napoved rasti BDP-ja za leto 2019 za območje evra tako ostaja nespremenjena in znaša 1,2 %, napoved za leto 2020 pa je bila zaradi pričakovane umiritve v preostanku leta glede na spomladansko napoved rahlo znižana na 1,4 %. Napoved rasti BDP za celotno EU ostaja nespremenjena in znaša 1,4 % za leto 2019 ter 1,6 % za leto 2020. Komisija je znižala napoved za inflacijo za 0,1 odsotne točke. Ta naj bi v območju evra v letih 2019 in 2020 znašala v povprečju 1,3 %, v celotni EU pa 1,5 % v letu 2019 in 1,6 % v letu 2020.

Gospodarska rast v Sloveniji je leta 2018 znašala 4,5 %, poganjalo pa jo je predvsem domače povpraševanje z močno naložbeno dinamiko. Rast v tem letu še naprej spodbujajo zlasti naložbe ob trdni potrošnji in izvozni rasti. V prvem četrtletju je brezposelnost upadla na 4,8 %. V letih 2019 in 2020 naj bi se rast upočasnila in znašala 3,2 % oziroma 2,8 %. Potrošnja naj bi se okrepila, naložbe pa še naprej ostale pomemben dejavnik rasti. Inflacija po HICP naj bi leta 2019 znašala 1,7 %, leta 2020 pa 2,0 %.

Komisija vsako leto objavi štiri gospodarske napovedi. Zimska in poletna napoved zajemata le letni in četrtletni BDP ter inflacijo za tekoče in naslednje leto za vse države članice in območje evra ter agregate za EU. Komisija bo naslednjo, tj. jesensko gospodarsko napoved objavila novembra 2019.

Dodaj odgovor