Delovna skupina za razvoj železniške infrastrukture je začela z delom.

Potem ko je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek konec septembra imenovala delovno skupino za razvoj železniške infrastrukture, so se člani skupine danes srečali na ustanovnem sestanku.

Naloga skupine, ki jo vodi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, sestavljajo pa jo še Monika Pintar Mesarič, mag. Andreja Knez, dr. Anita Goršek, dr. Aleš Groznik, dr. Matej Ogrin in dr. Jože P. Damjan, je proučiti možnosti učinkovite posodobitve in razvoja železniške infrastrukture in zagotoviti konkurenčnost železniškega prometa.

Člani skupine so se dogovorili, da bodo izdelali predlog dolgoročne vizije razvoja in posodobitev železnic in pripravili investicijske ukrepe za obstoječe in nove železniške proge. Strinjali so se tudi, da je treba proučiti dobre prakse iz tujine, predvsem pa pripraviti model financiranja in identificirati materialne vire za razvoj in gradnjo železniške infrastrukture ter določiti prioritete. Proučili bodo tudi možnost vzpostavitve hitrih železniških povezav.

Na uvodnem sestanku je člane delovne skupine pozdravila tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Zagotovila jim je, da se ministrstvo zaveda pomena posodobitve železniške infrastrukture v Sloveniji, tako za tovorni kot potniški promet, saj je to eden od temeljev razvoja slovenskega gospodarstva in družbe.

Dodaj odgovor