Predsednik Pahor odlikoval obrtno podjetniško zbornico Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil slovesnosti ob 50. obletnici Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predsednik republike je ob tej priložnosti Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vročil državno odlikovanje red za zasluge za strokovno in organizacijsko pomoč slovenskim obrtnikom in podjetnikom.

Predsednik republike je častni pokrovitelj slovesnosti ob 50. obletnici Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Ob 50. obletnici delovanja za strokovno in organizacijsko pomoč slovenskim obrtnikom in podjetnikom prejme Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije red za zasluge.

Pred 50. leti, 7. decembra 1969, se je dvanajst združenj obrtnikov iz vse Slovenije povezalo in ustanovilo Zvezo združenj samostojnih obrtnikov Slovenije, predhodnico današnje Obrtno-podjetniške zbornice. Obrtniki so se v stanovsko organizacijo povezali zaradi potrebe po organiziranem in enotnem delovanju. Njena naloga ostaja od ustanovitve do danes enaka, to je zastopanje interesov članov v partnerskem dialogu z državo. V 50 letih delovanja je zbornica učinkovito sodelovala pri oblikovanju zakonodaje na področju obrti ter postala upoštevani sogovornik države. Tako zbornica z zastopanjem, obveščanjem, svetovanjem, izobraževanjem, spodbujanjem in povezovanjem svojim članom zagotavlja ugodnejše pogoje poslovanja.

Danes pod okrilje zbornice spada 62 območnih zbornic in 30 strokovnih sekcij. Čeprav je od leta 2013 članstvo v zbornici prostovoljno, sistem združuje 25.000 obrtnikov in podjetnikov iz vse Slovenije. Zbornična mreža zagotavlja skladnost razvoja ter znanje in storitve tudi na območjih, ki bi sicer ostala brez ustrezne podpore pri razvoju obrti in podjetništva. Med drugim so člani zbornice za zagotavljanje temeljnih pravic, kot je na primer pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, ustanovili sklad obrtnikov in podjetnikov za zagotavljanje pravic, poleg tega pa tudi sklad za izobraževanje zaposlenih pri obrtnikih in stanovanjski sklad.

Zbornica zagotavlja poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje na srednji poklicni, srednji strokovni in višji strokovni ravni, kar je temelj za obstoj obrtništva ter vpliva na kakovost izdelkov in storitev. Tako so do danes izobrazili skoraj 3000 mojstrov različnih obrti in potrdili več kot 6000 obratovalnic. Predstavniki zbornice že več kot 20 let sodelujejo v odborih za poklicne standarde in izobraževalne programe ter kot člani izpitnih komisij za zaključne izpite v srednjem poklicnem izobraževanju. Zbornica izvaja tudi javna pooblastila za člane in nečlane. V obrtnem registru je vpisanih več kot 67.000 podjetij. Pomembno vlogo imajo tudi pri ohranjanju domače in umetnostne obrti. Podeljujejo certifikate, s katerimi potrjujejo, da je izdelek predmet domače in umetnostne obrti. Doslej so izdali 5700 certifikatov. Obrtno-podjetniška zbornica izdaja tudi poklicne kvalifikacije in potrdila Evropske unije.

Obrtno-podjetniška zbornica se povezuje z mednarodnimi mrežami, prek katerih pomaga obrtnikom in podjetnikom pri vstopanju na tuje trge ter omogoča sodelovanje na domačih in tujih sejmih. Od leta 2010 v okviru zbornice deluje tudi humanitarna ustanova, ki je v preteklih letih za pomoč obrtnikom in podjetnikom, ki so jih prizadele naravne nesreče, namenila že več kot 180.000 evrov.

Za 50 let uspešnega delovanja in prizadevanja za malo gospodarstvo predsednik Republike Slovenije zbornici podeljuje red za zasluge.

Dodaj odgovor