EU:30 let delovanja programa Interreg

V letu 2020 obeležujemo 30 let delovanja programa Interreg, katerega cilj je spodbujanje teritorialnega sodelovanja med obmejnimi regijami. Ob tej obletnici je evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira v posebni izjavi poudarila: »… Interreg je v zadnjih 30 letih po zaslugi številnih projektov, ki jih je podprla EU, zbližal več kot 170 milijonov Evropejcev in Evropejk v obmejnih regijah, izboljšal njihovo življenje in ustvaril nove priložnosti za sodelovanje. Trideset let njegovega delovanja praznujemo v odločilnem trenutku zgodovine EU. Soočamo se z resnimi globalnimi in lokalnimi izzivi, zato moramo ponovno pridobiti zaupanje državljanov in zagotoviti, da bomo uresničili zadane cilje. Interreg si že 30 let prizadeva, da ne bi bil nihče prezrt. Evropo gradi z malimi, a gotovimi koraki. To poslanstvo nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje, hkrati pa izkoristiti to slovesno priložnost za ponoven razmislek in nov zagon za eno od temeljnih vrednot v Evropski uniji: duh sodelovanja, ki ga oplaja trdno prepričanje, da smo skupaj močnejši.« 

Evropsko teritorialno sodelovanje, ki se je začelo izvajati leta 1990 in je bolj znano kot program Interreg, je emblematičen program kohezijske politike, ki zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjave politik med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji v različnih državah članicah. Glavni cilj evropskega teritorialnega sodelovanja je spodbujanje skladnega gospodarskega, socialnega in teritorialnega razvoja Unije kot celote.

Celotno sporočilo : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/STATEMENT_20_207

Dodaj odgovor