Gospodarski ministri EU obravnavali ukrepe za zajezitev vpliva koronavirusa na gospodarstvo

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na neformalni videokonferenci z ostalimi gospodarskimi ministri EU izmenjal mnenja o vplivu virusa COVID-19 na gospodarstvo. Ministri so govorili o načinu zagotovitve zadostne oskrbe z osebno varovalno opremo in medicinskimi pripomočki ter o učinkovitosti ukrepov za zajezitev vpliva izbruha koronavirusa na podjetja. Govorili so tudi o tem, kako se izogniti drobljenju notranjega trga in zagotoviti dobro delujoče dobavne verige ter prost pretok osnovnih proizvodov. Na konferenci sta sodelovala tudi podpredsednica Evropske komisije Margreth Vestager in komisar za notranji trg Thierry Breton


Komisarka Vestagerjeva je v luči izbruha COVID-19 posebej izpostavila pomen hitrega, odločnega in koordiniranega delovanja. V luči kriznih ukrepov je predstavila začasni okvir za področje državnih pomoči, ki ga je Komisija sprejela sinoči in omogoča fleksibilnost glede državnih pomoči, kar podjetjem zagotavlja lažje soočanje s trenutnimi kriznimi okoliščinami. Komisar Breton je poudaril pomen močnega notranjega trga in kolektivne odgovornosti. Države je pozval k razmisleku o možnostih povečanja lastne EU proizvodnje zaščitnih mask, respiratorjev, zaščitnih očal in rokavic. Poleg tega je izpostavil tudi pomen skupnih javnih naročil in ažurnega obveščanja držav članic po njihovih potrebah.

Države so izrazile naklonjenost hitrim in ustreznim ukrepom EK ter se strinjale, da je nefragmentirano delovanje notranjega trga izjemnega pomena še posebej v času trenutne krize. Poudarile so nujnost prostega pretoka proizvodov, ohranjanja vrednostnih verig in načela solidarnosti. V ospredju je še posebej področje transporta, pri čemer so ministri izrazili naklonjenost tako imenovanim zelenim linijam oziroma prednostnim koridorjem na mejnih prehodih znotraj EU za transport nujnih proizvodov. Pri tem je bil glavni poudarek na prehrambnih proizvodih, osebni varovalni opremi in medicinskih pripomočkih.

V okviru razmisleka o ukrepih, ki jih zahteva gospodarstvo, je bil izpostavljen pomen pomoči za malim in srednje velikim podjetjem, ki so v dani situaciji še posebej občutljivi. Med problematičnimi sektorji so bila posebej izpostavljena področja turizma, transporta, logistike, gostinstva, pohištvene in avtomobilske industrije. Države sredstva namenjajo tudi preprečevanju brezposelnosti.

Minister Počivalšek je pozdravil prizadevanja evropskih institucij za zajezitev krize, ki jo je povzročil virus COVID-19 in izrazil solidarnost z najbolj prizadetimi ter pomen odločnega in koordiniranega ukrepanja. Poudaril je zavezanost Slovenije odprtemu trg, ki je še posebej pomemben v času trenutne krize, in pozval k takojšnji odpravi ovir na notranjih mejah EU, še posebej za prevoz nujno potrebnih medicinskih pripomočkov in osebne varovalne opreme. Izpostavil je tudi dejstvo, da bomo le s skupnim nastopom lahko zajezili grožnjo zdravju in varnosti državljanov EU. S tem pa bomo zagotovili tudi čim manjši vpliv trenutne krize na delovanje EU gospodarstva.

Minister je v svoji intervenciji izpostavil osredotočenost Slovenije na zajezitev koronavirusa in hkratno prizadevanje za ohranjanje delovnih mest ter likvidnost podjetij in samozaposlenih. Poudaril je, da so samozaposleni v Sloveniji trenutno prioritetna skrb, v ta namen pa se oblikujejo ukrepi kot so mikrokrediti, odlog davčnih dajatev, odpis plačevanja prispevkov za socialno varnost, krediti pod ugodnimi pogoji, razmišlja pa se tudi o možnosti enkratne finančne pomoči.

Prve ugotovitve na temo vpliva virusa na evropsko industrijo je Evropska komisija predstavila že na zadnjem Svetu za konkurenčnost in rast, konec februarja. Države članice so že takrat opozorila na zdravstvena kriza povzroča prekinitve dobavnih verig, privedla pa je tudi do znatnega znižanja povpraševanja na globalni ravni. Današnja konferenca je gospodarskim ministrom ponudila priložnost za nadaljnjo izmenjavo informacij in oblikovanje skupnih ukrepov na nacionalni in EU ravni s ciljem zajezitve izbruha koronavirusa in omejitve njegovega vpliva na gospodarstvo EU. Podlaga za današnjo diskusijo so bili tudi izsledki, ki jih je Evropska komisija s pomočjo vprašalnika prejela na temo ukrepov, ki so jih države članice sprejele za zajezitev gospodarskih posledic nastalih zaradi virusa COVID-19.

Dodaj odgovor