Novo zadolževanje!!! Uspešna izdaja nove triletne obveznice?

Republika Slovenija je danes, 24. marca 2020, uspešno izdala novo triletno obveznico RS83 v višini 850 milijonov evrov, ki zapade leta 2023, ter izvršila dodatno izdajo obveznice RS81 v višini 250 milijonov evrov, ki zapade leta 2029.

Slovenska zastava | Avtor Bigstock

Cena obeh poslov se je oblikovala ob 15.23 uri. Obveznica RS83 je bila izdana po ceni 99,842 % in z donosnostjo do dospelosti 0,253 %. Cena dodatne izdaje RS81 je znašala 104,262 % in njena donosnost do dospelosti 0,695 %.

Vsled nekoliko bolj pozitivnim razmeram na finančnih trgih in upoštevaje vpliv bolezni COVID-19 je Slovenija napovedala okvirne pogoje izdaje ob 10.06 uri v območju 50 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS) za RS83 ter v območju 65 bazičnih točk nad MS za dodatno izdajo RS81. Ob 11.41 uri je knjiga naročil izkazovala zanimanje investitorjev, ki je bilo višje od 1,75 milijarde evrov. Ob 12.14 uri je knjiga naročil znašala 1,8 milijarde evrov in sledila je nova cenovna usmeritev; MS+50 bt za RS83 ter MS+65 bt za RS81. Transakciji sta se zaključili ob 14.02 uri z velikostjo 850 milijonov evrov za RS83 ter 250 milijonov evrov za RS81. Obseg knjige pri RS83 je presegel 1,35 milijarde evrov in pri RS81 380 milijonov evrov.

Izdajo novih obveznic so vodile sledeče banke: Barclays, BNP Paribas (B&D), Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International Bank in HSBC.

Geografska in institucionalna porazdelitev

Geografska porazdelitev pri izdaji RS83

32 % Francija

13 % Slovenija

12 % Nemčija in Avstrija

10 % Beneluks

9 % Ostala Evropa

9 % Azija

5 % Velika Britanija

4 % Italija

4 % Španija

2 % Amerika

Institucionalna struktura investitorjev pri izdaji RS83

51 % Banke/Zakladnice

28 % Upravljavci skladov

13 % Uradne institucije

7 % Skladi tveganega kapitala

1 % Pokojninski skladi in zavarovalnice

Geografska porazdelitev pri dodatni izdaji RS81

31 % Francija

21 % Nemčija in Avstrija

14 % Slovenija

13 % Velika Britanija

9 % Italija

6 % Beneluks

3 % Amerika

3 % Ostalo

Institucionalna struktura investitorjev pri dodatni izdaji RS81

59 % Banke/Zakladnice

22 % Upravljavci skladov

12 % Pokojninski skladi in zavarovalnice

7 % Skladi tveganega kapitala

Dodaj odgovor