Slovenija ne zapira meje z Italijo, uvaja se zdravstveni nadzor potnikov

Do 14. ure imamo v Sloveniji 57 potrjenih primerov okužbe s koronavirusom. Zdaj že verjetno več!

S koronavirusom je okužena učiteljica na OŠ Frana Albrehta v Kamniku. Šola je že zaprta, izvajajo se vsi potrebni ukrepi. Direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat je pojasnila, da so epidemiologi svetovali izrazito preventivno ravnanje, otroci naj ostanejo doma, izogibajo naj se druženju z vrstniki in drugim aktivnostim, potrebna je povečana higiena rok in kašlja, ter, kar je zelo pomembno, izogibanje stikov s starejšimi osebami.

V trenutnih epidemioloških razmerah splošno zapiranje šol še ni potrebno, NIJZ stanje pozorno spremlja, je še povedala Pirnat. Obseg ukrepov se bo dnevno spreminjal glede na razvoj razmer.

Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk je povedala, da ministrstvo tesno sodeluje z Ministrstvom za zdravje in NIJZ, s primerom v OŠ v Kamniku je že seznanjena tudi lokalna skupnost, starši, učenci in lokalna Civilna zaščita. Šola v Kamniku bo zaprta 14 dni.

Imamo tudi nove okužbe na Ginekološki kliniki v Ljubljani, je povedal generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar. Tudi tam se izvajajo vsi potrebni ukrepi. Zapre se Leonišče, odprta pa je ena ambulanta za zdrave nosečnice in soba za naročanje. V službi je osebje, ki nima znakov bolezni, pri delu s pacienti uporablja kirurške maske. Med ukrepi je tudi prepoved prisotnosti očetov pri porodu, obiski v vseh enotah porodnišnice, ustavljen je elektivni program, vse urgentne obravnave potekajo na kliničnem oddelku za ginekologijo (razen že začetih OBPM programov in medikamentozni splav, ki se izvaja na kliničnem oddelku za reprodukcijo.) Vse samoplačniške in doplačniške ambulante so do preklica odpovedane.

Po navodilih epidemiologa vsi zaposleni, ki imajo dovoljenje za delo pri drugem delodajalcu, naslednjih 14 dni ne smejo opravljati dela pri drugem delodajalcu. Očetje, ki prihajajo po porodnice, odidejo na oddelek brez maske in v čim krajšem času zapustijo porodnišnico. Očetje z znaki obolenj počakajo na vhodu porodnišnice.

V zvezi z ukrepi na meji z Italijo je minister za zdravje Aleš Šabeder poudaril, da Slovenija ne zapira meje z Italijo, ampak se bodo izvajali ukrepi za nadzor nad zdravjem potnikov. Vzpostavljenih bo šest kontrolnih točk na meji, in sicer Rateče, Robič, Vrtojba, Škofije, Fernetiči in Krvavi Potok. Vsi drugi prehodi se bodo zaprli. Za zaprtje in ustrezno signalizacijo bodo zadolženi upravljavci cest.

Kot je sinoči odločila vlada, se bo kontrola vstopa na meji izvajala pri osebah, ki niso slovenski državljani oziroma v Republiki Slovenij nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Preverjali bodo, ali imajo osebe potrdilo o negativnem izvidu na koronavirus, ki jim ga je izdal pristojni organ. Potrdilo bo moralo biti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku in ne bo smelo biti starejše od treh dni. Osebi, ki ne bo imela ustreznega potrdila, se bo lahko prepovedal vstop na območje Republike Slovenije.

Za slovenske državljane omejitev ne bo.

Kontrola vstopa se ne bo izvajala za tovorni promet.

Delovna skupina zdaj pripravlja natančne ukrepe, postopek nadzora se ravnokar oblikuje, naj tej podlagi dobo oblikovane tudi ekipe za nadzor, vedno bo prisotna tudi policija.

Včeraj je minister za zdravje izdal tudi odredbo o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem. Odredba določa, da so, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni, športni in drugi dogodki na javnih mestih na prostem v Republiki Sloveniji dovoljeni le, če na njih ni več kot 500 ljudi.

Minister za zdravje Šabeder je še povedal, da je sedanjemu in prihodnjemu predsedniku vlade poslal pismo s predlogom, da nemudoma prevzame vodenje in koordiniranje te krize, saj sedanje stanje presega zmogljivosti in pristojnosti enega ministrstva.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je povedal, da je na prošnjo predsednika vlade Marjana Šarca prevzel koordinacijo aktivnosti. V prihodnjih dneh bo reorganiziral delo medresorske skupine po načelu štabnega delovanja.

Letaki z informacijami o koronavirusu in zaščitnih ukrepih bodo do konca tedna razdeljeni v slovenska gospodinjstva. Danes so bile naročene zaščitne maske, in sicer je naročenih 0,5 milijona mask tipa FFP2 in 1 milijon trislojnih kirurških mask.

Dodaj odgovor