Aleš Hojs: Vlada s protikorona zakonom ne uvaja novih policijskih pooblastil in ne vzpostavlja policijske države

Policijska pooblastila so v protikorona zakonu navedena izključno zaradi epidemije.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je včeraj v Odmevih odgovarjal na vprašanja glede uvedbe odloka o prepovedi gibanja izven občine začasnega ali stalnega prebivališča, obveznega razkuževanja stavb, aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi ter pooblastilih Policije v boju z epidemijo koronavirusa.

»Vsi ukrepi, ki jih sprejemamo, tudi ukrep razkuževanja stavb, so ukrepi, ki so povzeti po vzoru tistih držav, ki so v tej zajezitvi epidemije najbolj učinkovite. Govorim so Singapurju, govorim o Južni Koreji in govorim o še nekaterih drugih zelo uspešnih državah. Ukrep razkuževanja in dezinfekcije prostorov je bil po naši oceni nujen. Mnogi župani so že pozvali, da del tega lahko storijo občani, torej prebivalci bloka tudi sami. To, da razkužil ni, ne verjamem. Razkužila se dajo dobiti, tudi civilna zaščita jih ima dovolj,« je bil jasen minister za notranje zadeve.

Po uvedbi odloka o prepovedi gibanja izven občine začasnega ali stalnega prebivališča so se pojavila nekatera vprašanja. Denimo, kmet, ki živi ob meji, ima kmetijo na eni strani, zemljo, ki jo obdeluje, pa na drugi. »Ta težava je realna, ta težava se bo stopnjevala, s prihodom pomladi bo ta težava še toliko večja. Dejstvo je, da v tem trenutku te težave z Republiko Hrvaško ni mogoče rešiti. Kot veste, je Hrvaška popolnoma zaprla svoje meje. Deloma je ta težava rešena na meji z Italijo. Na meji z Avstrijo teh problemov ni tako veliko, ker nimamo take konfiguracije terena, medtem ko je na meji z Madžarsko ta zadeva še vedno dokaj sproščena. Torej, verjamem, da bomo v naslednjem tednu, v naslednjih 14 dneh s pomočjo diplomacije pa tudi s pomočjo obeh direktorjev policij našli rešitev za dvolastnike, ki morajo obdelovati kmetijo na eni ali na drugi strani,« je napovedal minister Hojs.

Znova je tudi poudaril izjeme, ki jih omenjeni odlok dopušča glede zapuščanja občine stalnega ali začasnega prebivališča: »Še vedno je povsem prost pretok tako blaga kot tudi našega gibanja iz občine v občino za namene prihoda in odhoda na delo, za opravljanje gospodarske, kmetijske ali gozdarske dejavnosti. Še vedno je prost pretok našega gibanja za dostop do lekarn, dostop do bolnic, dostop do nujnih stvari, dostop do naših staršev ali drugih, ki jim je potrebno nuditi pomoč, kakor dostop tudi v primerih zaščite in reševanja.« Znotraj občine stalnega ali začasnega prebivališča pa imajo državljani še vedno dostop do trgovine, banke, pošte, če slednje seveda so. Kar odlok sedaj dosledno omejuje na območje občine pa so dostopi do parkovnih površin, sprehajalnih poti in rekreacijskih aktivnosti.

Glede podpore aktivaciji 37a. člena zakona o obrambi, ki bi Slovenski vojski podelil dodatna pooblastila kot pomoč Policiji pri varovanju južne mene, je minister za notranje zadeve optimističen: »Še vedno verjamem, da bo tudi opozicija v tem primeru stopila na našo stran in ravno zaradi tega, da v dobršnem delu zagotovimo, da bodo policijske ekipe lahko v tistem delu, ko ne bodo napotene na južno mejo, ostale zdrave za primer resnejših in potrebnejših posredovanj znotraj države, ta del policijskega dela razbremenila vojska, kar pomeni, da verjamem, da bomo vendarle zbrali to potrebno dvotretjinsko večino.«

V javnosti so se pojavile nekatere napačne interpretacije 103. in 104. člena v protikorana zakonu, češ da želi vlada z njima Policiji podeliti dodatna pooblastila in celo vzpostaviti policijsko državo. »Na tem mestu bi rad jasno in zelo precizno pojasnil, da sta ta dva člena prišla v zakon izključno zaradi epidemije, torej Policija in tudi jaz osebno si nobenih novih pristojnosti ne želimo in s tem zakonom ne uvajamo novih pristojnosti, ki bi bile vezane na kakršnakoli pooblastila Policije, ki bi posegala v človekove pravice, njihove svoboščine ali kaj podobnega,« je pojasnil minister Hojs.

104. člen tako govori izključno o tem, da se tistim, ki bi bili napoteni v karantene, omogoči, da jih lahko preživijo tudi v domačem okolju pod pogojem, da so pripravljeni podpisati oziroma sodelovati tako, da dovoljujejo nadzor svojega gibanja. 103. člen pa po besedah ministra ne prinaša nobenih novih pooblastil, temveč so obstoječa pooblastila iz drugega zakona prenesli v protikorona zakon in jih celo zmanjšali. »Zmanjšali smo jih na primerno število, za katere ocenjujemo, da so v boju proti epidemiji, v boju proti temu, da zajezimo to epidemijo, nujni,« je še pojasnil in dodal, da je nekatere alineje omenjenih členov pripravljen umakniti in z opozicijo pripravljen doseči dogovor.

Dodaj odgovor