Evropska sredstva za energetsko prenovo stanovanjskih objektov

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«. Skupna vrednost programa, ki se bo izvajal na celotnem območju Slovenije, je nekaj manj kot 5,9 milijona evrov. Od tega bo Kohezijski sklad prispeval 5 milijonov evrov.

Namen programa je zmanjšanje naraščajočega problema energetske revščine. Sredstva bodo namenjena za investicije v ukrepe učinkovite rabe energije (zamenjava fasade, oken, izolacije strehe, vgraditev prezračevanje in drugo). V program bo vključenih 500 gospodinjstev z nizkimi prihodki v eno stanovanjskih stavbah ali stanovanjih v dvostanovanjskih stavbah.

Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad, ki bo upravljal program, bo sodeloval tudi s Centri za socialno delo, energetskimi svetovalci in drugimi deležniki.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo in Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad

Dodaj odgovor