Nabava zaščitne opreme mora biti transparentna

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poleg vseh aktivnosti in ukrepov, ki jih v okviru svojih pristojnosti izvaja za zajezitev vpliva epidemije virusa COVID-19, nudi tudi celovito podporo Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve (Zavod), ki ga je aktualna Vlada RS določila za nabavo zaščitne opreme. Pred tem je to spadalo pod okrilje Ministrstva za zdravje. Zavod je podpisal pogodbe s slovenskimi dobavitelji, podatki iz pogodb pa bodo še danes, z namenom zagotovitve transparentnosti, tudi javno objavljeni spletni strani Zavoda. Kljub logističnim težavam, ki se pojavljajo v dobavnih verigah po vsem svetu, so prizadevanja usmerjena v zagotovitev čimprejšnje dobave zaščitne opreme.

MGRT in Zavod želita v prvi vrsti zagotoviti nemoteno dobavo zaščitne opreme za  področje zdravstva, sociale in civilne zaščite. Intenzivno delata tudi na tem, da, skupaj z ostalimi resornimi ministrstvi, diplomatskimi predstavništvi v tujini in gospodarstveniki, zagotovita čimprejšnjo dobavo zadostnih količin opreme. Kljub težkim razmeram in velikemu povpraševanju v tednih po izbruhu epidemije, skladišče z zaščitno opremo nikoli ni bilo prazno.

Vlada RS je dne 24. 3. 2020 ustanovila t.i. »Medresorsko delovno skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja virusa COVID-19«, katere vodja je mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo. Namen, odgovornost in poslanstvo medresorske delovne skupine je razbrati že iz njenega imena, tj. sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme. Skupino sestavlja 9 predstavnikov iz Ministrstva za obrambo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Vsako nabavo zaščitne opreme potrdi URSZR

Medresorska delovna skupina je v okviru svojih pristojnosti in nalog sprejela protokol o zbiranju ponudb in nujni nabavi zaščitne opreme, ki določa, da je za izbor opreme odgovorna Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR). URSZR Zavodu pisno predloži in potrdi zgolj tiste ponudbe, ki so prestale varnostno presojo in za katere strokovno oceni, da so ustrezne. Zavod nato pripravi in podpiše pogodbo z izbranim dobaviteljem ter uskladi aktivnosti za prevzem opreme v Sloveniji. Zavod zaščitno opremo plača šele po prevzemu in jo lahko tudi zavrne, brez finančnih posledic, v kolikor ob prevzemu ugotovi, da ni ustrezna. To je vzvod s katerim želi Zavod zagotoviti varno dobavo ustrezne opreme, ki jo nato preda URSZR, ki poskrbi za njeno nadaljnjo distribucijo. Izjema so le ventilatorji, za katera je Zavod izvedel predplačilo, saj gre za naročila kompleksnejše narave.

Minister Zdravko Počivalšek poudarja: »Nisem pesimist, niti lažni optimist, a zavedam se, da zaradi motenih transportnih poti in dobav, vse sklenjene pogodbe najverjetneje ne bodo realizirane. Pri tem delimo usodo mnogih držav, tudi tistih, ki so bistveno večje od naše. Da, potrebujemo zanesljive dobavne verige in da, zelo smo zainteresirani za sklenitev zanesljivih dogovorov, vendar želimo to početi odgovorno. V kolikor bo dobavitelj ustrezno blago v pogodbenem roku dostavil, bo prejel plačilo, v kolikor ne, lahko Zavod od pogodbe odstopi, brez kakršnihkoli obveznosti. Zavod ni in ne bo izvajal neposrednih predplačil kitajskim ali drugim dobaviteljem, ki v večini primerov zahtevajo 100% avans, saj so tovrstne transakcije preveč tvegane. Ne bomo dovolili, da bi se na račun in na škodo slovenskih davkoplačevalcev zlorabljala javna sredstva in okoriščali t. i. vojni dobičkarji, ki vidijo v tem zgolj priložnost za dober zaslužek.«

Število nabav zaščitne opreme in ustreznost proizvodov določi stroka

Ob pojavu epidemije COVID-19 je Ministrstvo za zdravje Zavodu podalo oceno o številu in obsegu potrebne zaščitne opreme, ki jo Republika Slovenija potrebuje za namen zajezitve vpliva okužb s COVID-19. Prav tako je Zavodu predalo tudi strokovno podlago in  tehnične specifikacije, ki jih mora Zavod zasledovati pri nabavi opreme. Standardi zaščitne opreme, ki jih dobavitelji morajo zagotoviti, so bili objavljeni tudi na spletni strani MGRT. V tem času je bilo pregledanih več kot tisoč ponudb različnih dobaviteljev, pogodbo pa je Zavod podpisal le s tistimi, ki so prestali varnostno presojo in s potrdilom izkazali ustreznost zaščitne opreme. Kar nekaj dobaviteljev je bilo takšnih, ki dobave iz pogodbenega razmerja z državo, nikoli niso realizirali.

Neposredno sklepanje pogodb pogosto pomeni 100% avans za državo

Zavod sklepa pogodbe zgolj s slovenskimi dobavitelji, saj poslovanje s tujimi subjekti v izrednih razmerah, ki trenutno vladajo na svetovnem trgu zaščitnih sredstev in opreme, predstavlja preveliko tveganje za javne finance. V trenutnih razmerah je namreč za nakup zaščitnih sredstev pri tujih podjetjih oziroma direktno pri proizvajalcih v večini primerov zahtevan 100% avans oz. predplačilo. Zavod se ravno zaradi možnosti prevar ne poslužuje predplačil in mora zato dobavitelj sam poskrbeti za zavarovanje posla ter ta tveganja prevzeti nase.

Zanesljivi dobavitelji so redki

Podjetij, ki bi ta trenutek tako poslovno kot tudi strokovno dokazovala svojo ustreznost in kompetentnost, ni veliko. Zaradi izjemno velikega povpraševanja po zaščitnih maskah in zaščitni opremi nasploh, se je na svetovnem trgu namreč porušilo razmerje med povpraševanjem in ponudbo. To je pripeljalo do dviga cen, zaradi česar je trg postal izjemno nestabilen, omejitve izvoza zaščitnih sredstev, ki so jih sprejele nekatere države, pa so še dodatno otežile dobavo zaščitne opreme. Podjetja, ki so kljub trenutnim razmeram na globalnem trgu, logistično okrnjenim potem in nezanesljivim dobavam uspela premostiti logistične zaplete in zagotoviti pravočasno dostavo naročene opreme v Slovenijo, so redka. Ta podjetja ne moremo označiti za t.i. vojne dobičkarje, ampak jim moramo priznati uspeh, ne pa z njimi politično, medijsko ali kako drugače obračunavati. So dober zgled in praksa, ki bi jo morali zasledovati vsi dobavitelji.

MGRT je v izogib odvisnosti od tujih proizvajalcev zaščitne opreme in nepotrebnim logističnim zapletom, ki so omenjeni zgoraj, intenzivno podprlo domačo proizvodnjo, ki je glede na trenutne razmere zagotovo korak v pravo smer. Ta teden bomo namreč iz  pospešene proizvodnje domačih kapacitet zagotovili že pol milijona mask.

Dodaj odgovor