Svečana prisega novih pravosodnih policistov

V petek, 17. aprila 2020, je potekala svečana prisega in podelitev uradnih izkaznic skupini novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno zaključili centralno usposabljanje in opravili zaključni preizkus znanja. Prisega je potekala v prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni.

Pred generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je priseglo 9 pravosodnih policistk in policistov, ki so opravili vse obveznosti v sklopu programa usposabljanja. Delo bodo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Ig, Maribor in Dob pri Mirni ter Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je vsem pravosodnim policistkam in policistom čestital in se jim zahvalil, da so se odločili za zaposlitev v zaporskem sistemu. V svojen nagovoru jih je opogumil naj pri svojem delu črpajo iz usposabljanja in tudi iz prisege, s katero pravosodni policisti prejemajo polna pooblastila za svoje delo in z njenim uresničevanjem učinkovito prispevajo k izpolnjevanju našega poslanstva ter k odgovornemu, humanemu in zakonitemu izpolnjevanju nalog ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Na koncu je pravosodnim policistkam in policistom dal priložnost, da so tudi oni spregovorili o svojem doživljanju usposabljanja in dela v zaporskem okolju.

Dodaj odgovor