Okrožno sodišče v Kopru primer dobre prakse uporabe videkonferenčnih sistemov

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič in državna sekretarja Ministrstva za pravosodje Matic Zupan in Zlatko Ratej so danes obiskali Okrožno sodišče v Kopru, kjer so se srečali s predsednico Okrožnega sodišča v Kopru mag. Samanto Nusdorfer, direktorico koprskega okrožnega sodišča Heleno Deisinger Tomovski, predsednico Višjega sodišča v Kopru Natašo Butina Mrakič ter predsednico Delovnega sodišča v Kopru Marinelo Maras.

Ministrica za pravosodje in predsednica okrožnega sodišča v Kopru pred zastavami

Predsednica Okrožnega sodišča v Kopru mag. Samanta Nusdorfer je dejala, da so koprska sodišča v času razglašene epidemije sicer poslovala v omejenem obsegu, a jo veseli, da so dosegli takšno raven aktivnosti na vseh področjih, da je bilo izvajanje sodne oblasti, kljub vsem omejitvam, zagotovljeno. Je pa Okrožno sodišče v Kopru prepoznalo doprinos uporabe informacijskih rešitev in tako neposredno po razglašeni epidemiji pristopilo k vzpostavitvi tehničnih pogojev za uporabo videokonferenčnih sistemov.

Ministrica Kozlovič je poudarila, da je prav digitalizacija pravosodnih organov, s katero bomo dosegli večjo učinkovitost, transparentnost in hkrati dostopnost, ena izmed prioritet ministrstva. Na prednost informatizacije pravosodnih organov je pokazala tudi situacija, v kateri se je znašla država v času epidemije COVID-19. Ministrstvo za pravosodje je s predodelitvijo svoje videokonferenčne opreme v letošnjem letu opremilo že 8 (osem) sodišč. Ministrica je pojasnila, da na ministrstvu pripravljamo spremembe Zakona o kazenskem postopku, s katero se bo pravno-formalno omogočilo širše možnosti za izvajanje narokov in zaslišanj preko videokonferenc.

Prav seznanitev z izkušnjami sodišč v času izjemnih razmer je bil eden izmed namenov današnjega obiska ministrice v Kopru. Gre za prvi obisk v nizu, saj so si sodišča med seboj različna, zato je prav, da se ministrstvo seznani z izkušnjami posameznih okrožij, na podlagi katerih bo možno oblikovati rešitve za nadaljnje uspešno spopadanje s podobnimi situacijami. Pravosodna ministrica sicer ocenjuje, da so se sodišča na situacijo dobro odzvala in svoje delo primerno organizirala.

Sogovorniki so spregovorili o nekaterih načrtovanih zakonskih spremembah in tehnično-prostorskih pogojih. V luči še vedno veljavnih ukrepov, sprejetih zaradi varovanja zdravja, in določenih omejitev, so si ogledali tudi razpravne dvorane.

Dodaj odgovor