Arhiv Republike Sloveniji je gostil predstavnici Francoskega inštituta v Sloveniji

Arhiv Republike Slovenije sta 19. junija 2020 obiskali Isabelle Desvignes, direktorica Francoskega inštituta v Sloveniji, in Particija Košir, ataše za avdiovizualno področje.

Ga. Isabelle Desvignes, direktorica Francoskega inštituta v Sloveniji, in dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije med ogledom arhivskega gradiva Ilirskih provinc, ki ga hrani osrednji slovenski arhiv.
Ga. Isabelle Desvignes, direktorica Francoskega inštituta v Sloveniji, in dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije med ogledom arhivskega gradiva Ilirskih provinc, ki ga hrani osrednji slovenski arhiv. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Arhivsko gradivo vzpodbuja medsebojno sodelovanje

Arhiv Republike Slovenije sta 19. junija 2020 obiskali Isabelle Desvignes, direktorica Francoskega inštituta v Sloveniji, in Particija Košir, ataše za avdiovizualno področje in odgovorna za komunikacije z javnostmi. Gostji sta si ogledali arhivsko gradivo iz obdobja Ilirskih provinc na Slovenskem, ki ga hrani arhiv, in publikacije, ki smo jih izdali o obravnavani tematiki.


V želji, da bi javnosti predstavili arhivsko dediščino Ilirskih provinc, ki jo hranijo francoski in slovenski arhivi, si obe ustanovi prizadevata za nadaljnje sodelovanje. V Diplomatskem arhivu v Parizu bo tako konec naslednjega leta organizirana predstavitev publikacij Arhiva RS o arhivskem gradivu iz obdobja Ilirskih provinc na Slovenskem. Temu bo sledila manjša razstava v Ljubljani, kjer bodo na ogled najpomembnejši izvirniki, ki jih hrani Arhiv RS, in faksimili arhivskega gradiva iz Diplomatskega arhiva v Parizu.

Dodaj odgovor