Preverite koliko bosta stala bencin in dizel v bodoče!

Cene glavnih dveh energentov še naprej 1 evro na liter

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, vendar cena glavnih dveh energentov ostaja še naprej nespremenjena.

Cene glavnih dveh energentov še naprej 1 evro na liter

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 11. avgusta 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se spreminja trošarina:
-za bencine zviša z 0,38051 evra/liter na 0,38796 evra/l oziroma za 0,00745 evra/liter in
-za plinsko olje za pogon zviša z 0,34523 evra/liter na 0,34941 evra/liter oziroma za 0,00418 evra/liter.

S spremembo zneskov trošarin bodo cene ostale nespremenjene, to je 1 evro/liter.

Vir: Ministrstvo za finance

Dodaj odgovor