Spodbudno tudi naprej v šolsko leto po zelenem modelu B

Tudi po četrtem tednu šolskega leta 2020/2021 podatki kažejo, da se bo pouk odvijal po zelenem modelu B, kar pomeni, da učenke in učenci ter dijakinje in dijaki obiskujejo pouk v šoli. Še vedno ni razloga, da bi bilo drugače.

Deklica, ki riše

Na dan 25. september 2020 je bilo med zaposlenimi v vrtcih 22 takšnih, pri katerih je bil ugotovljen sum na okužbo, torej jim je bila odrejena karantena, v osnovni šoli je med zaposlenimi takšnih 100, v srednjih šolah pa 9. Okuženih z virusom Covid-19 pa jih je na ta datum 10, ki so zaposleni v vrtcih, 47 zaposlenih v osnovnih in 9 v srednjih šolah.

Med vrtčevskimi otroci je na dan 25. september 2020 v karanteni 20 otrok, v osnovni šoli 166 učenk in učencev ter 68 dijakinj in dijakov srednjih šol. Okuženi z virusom Covid-19 pa so na ta dan 3 vrtčevski otroci, 41 osnovnošolcev in 25 srednješolcev.

Tudi po četrtem tednu šolskega leta 2020/2021 podatki kažejo, da se bo pouk odvijal po zelenem modelu B, kar pomeni, da učenke in učenci ter dijakinje in dijaki obiskujejo pouk v šoli. Še vedno ni razloga, da bi bilo drugače.

Deklica, ki riše

Na dan 25. september 2020 je bilo med zaposlenimi v vrtcih 22 takšnih, pri katerih je bil ugotovljen sum na okužbo, torej jim je bila odrejena karantena, v osnovni šoli je med zaposlenimi takšnih 100, v srednjih šolah pa 9. Okuženih z virusom Covid-19 pa jih je na ta datum 10, ki so zaposleni v vrtcih, 47 zaposlenih v osnovnih in 9 v srednjih šolah.

Med vrtčevskimi otroci je na dan 25. september 2020 v karanteni 20 otrok, v osnovni šoli 166 učenk in učencev ter 68 dijakinj in dijakov srednjih šol. Okuženi z virusom Covid-19 pa so na ta dan 3 vrtčevski otroci, 41 osnovnošolcev in 25 srednješolcev.

Poleg tega je v karanteni še 6 oddelkov vrtčevskih otrok (104 otroci), 40 oddelkov osnovnošolcev (859 učenk in učencev) ter 20 oddelkov srednješolcev (469 dijakinj in dijakov).

Poleg tega je v karanteni še 6 oddelkov vrtčevskih otrok (104 otroci), 40 oddelkov osnovnošolcev (859 učenk in učencev) ter 20 oddelkov srednješolcev (469 dijakinj in dijakov).

Dodaj odgovor