Ministrstvo za obrambo bo na podlagi dogovora z Občino Pivka sofinanciralo prenovo ceste Parje–Juršče

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Občine Pivka Robert Smrdelj sta danes v prostorih Občine Pivka podpisala Dodatek št. 3 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju.

Gre za dogovor, ki določa pogoje in način medsebojnega sodelovanja glede uporabe infrastrukture v upravljanju Ministrstva za obrambo v Občini Pivka in neposredni soseščini, da se zagotovijo njena dolgoročna uporaba z upoštevanjem interesov lokalne skupnosti, povezanih z uporabo te infrastrukture, ter medsebojna razmerja in sofinanciranje MO v skupne projekte z Občino Pivka.

V Dodatku št. 3 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju, ki sta ga podpisala minister in župan, je dogovorjeno, da se za izvedbo sofinanciranja Ministrstva za obrambo za leta 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024 šteje sofinanciranje investicije v lokalno javno infrastrukturo v višini 500.000 evrov, in sicer bo Ministrstvo za obrambo sofinanciralo 250.000 evrov leta 2021 in 250.000 evrov leta 2022. V teh dveh letih bosta Ministrstvo za obrambo in Občina Pivka sofinancirala prenovo ceste Parje–Juršče.

Občina Pivka in Ministrstvo za obrambo s podpisom dokumenta izpolnjujeta dogovor iz leta 2008, s katerim Ministrstvo za obrambo vsako leto sofinancira lokalno javno infrastrukturo do 100.000 evrov. Lani in letos je tako ministrstvo sofinanciralo prenovo ceste Zagorje–Bač in gradnjo avtobusnega postajališča za zagotovitev varnosti v cestnem prometu v višini 600.000 evrov.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je po podpisu dodatka k dogovoru dejal, da ministrstvo deluje družbeno odgovorno in da se želi s sofinanciranjem v infrastrukturo lokalni skupnosti oddolžiti za navzočnost Slovenske vojske v občini.

Ob tem je še poudaril, da se zavedamo, da je delovanje ministrstva v občini lahko moteč dejavnik, zaradi česar si vodstvo ministrstva prizadeva vplive navzočnosti kompenzirati.

Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je podpis dodatka k dogovoru označil kot rezultat uspešnega dolgoletnega sodelovanja med občino in Ministrstvom za obrambo. Kot je povedal, bodo investicije v lokalno javno infrastrukturo vplivale na bolj kakovostno življenje občanov.

Ministrstvo za obrambo je letos že podpisalo Dodatek št. 3 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju glede projekta posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki o sofinanciranju investicij v lokalno javno infrastrukturo z Občino Brežice v višini 820.000 evrov za leti 2021 in 2022.

V sklepni fazi izvedbe je tudi letošnja pogodba o sofinanciranju lokalne javne infrastrukture v Občini Kočevje, z njo pa MO sofinancira 55.000 evrov.

Prav tako so se med predstavniki nove delovne skupine za urejanje razmerij z Občino Postojna med MO in Občino Postojna začeli nadaljnji dogovori, v usklajevanju pa je nov dogovor o sodelovanju pri uporabi javne infrastrukture v Občini Postojna leta 2019 in 2020.

Tudi z Občino Ilirska Bistrica potekajo usklajevanja glede sofinanciranja v lokalno javno infrastrukturo v naslednjih letih, za kar bosta Ministrstvo za obrambo in Občina Ilirska Bistrica sklenila Dodatek št. 4 k Dogovoru o pogojih in načinih medsebojnega sodelovanja glede uporabe vojaške infrastrukture v upravljanju Ministrstva za obrambo v Občini Ilirska Bistrica, cilj pa je zagotoviti njeno dolgoročno uporabo z upoštevanjem interesov lokalne skupnosti.

Na podlagi sklenjenih dogovorov med Ministrstvom za obrambo in občinami se sofinancira ureditev lokalne javne infrastrukture, ki jo uporabljajo prebivalci lokalnih skupnosti in jo souporablja Slovenska vojska. S pomočjo vloženih sredstev Ministrstva za obrambo se bosta v lokalnih skupnostih izboljšali mobilnost in prometna varnost.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Občine Pivka Robert Smrdelj sta na srečanju govorila tudi o dejavnostih za pristop Republike Slovenije kot soustanovitelja v Javni zavod Park vojaške zgodovine Pivka.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Občine Pivka Robert Smrdelj
Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Občine Pivka Robert Smrdelj | Avtor Občina Pivka

Dodaj odgovor