Ob evropskem dnevu antibiotikov o smiselni rabi antibiotikov

Ob evropskem dnevu antibiotikov se začenja tudi svetovni teden antibiotikov. Nacionalna medresorska komisija za smiselno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji, ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje, je ob tej priložnosti organizirala strokovni dogodek.

Simbol odpornosti proti antibiotikom
Simbol odpornosti proti antibiotikom

Ne glede na izzive, s katerimi se zdravstvo srečuje sredi drugega vala pandemije COVID-19 in prizadevanj za preprečevanje oziroma obvladovanje širjenja koronavirusne okužbe med ljudmi, pa ostali izzivi v zdravstvu niso nič manjši. Medtem ko se na eni strani srečujemo z izzivi zagotavljanja odpornosti zdravstvenega sistema, kar postaja ne samo zdravstveni, ampak družbeni izziv, pa na ministrstvu za zdravje ob Evropskem dnevu antibiotikov različni strokovnjaki predstavljajo drugo nevarnost za javno zdravje, ki jo predstavlja vse večja odpornost na antibiotike.

Prof. dr. Bojana Beovič je predstavila Indikacije za antibiotično zdravljenje pri Covid-19. Sledil je pregled trendov glede predpisovanja antibiotikov za sistemsko rabo v ambulantnih in v bolnišnicah v letu 2019, s poudarkom na odstopanjih od nacionalne strategija “Eno zdravje” za obvladovanje odpornosti mikrobov (2019-2024) s triletnim akcijskim načrtom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela jeseni 2019. 

Program se je nadaljeval s predstavitvijo izsledkov ambulantne porabe protimikrobnih zdravil v prvem polletju 2020 v primerjavi s preteklimi leti in poročilom o spremljanju odpornosti invazivnih bakterij in trendov odpornosti v mreži EARS-Net.

Strokovni dogodek ob Evropskem dnevu antibiotikov se je zaključil z razpravo, v kateri so bile poleg izzivov izpostavljene tudi dobre prakse splošne javnosti, zdravstvenih delavcev in oblikovalcev politike, da se prepreči nadaljnje pojavljanje in širjenje odpornosti na antibiotike.

Nacionalna medresorska komisija za smiselno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji, ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje je z organizacijo strokovnega srečanja ponudila temeljit pregled sedanje situacije na področju smiselne rabe antibiotikov, ki lahko pomaga ustaviti razvoj odpornih bakterij ter pripomore, da antibiotiki ostanejo učinkoviti tudi za naslednje generacije. To je zelo pomembno, saj najnovejši podatki potrjujejo, da število pacientov okuženih z odpornimi bakterijami v Evropski uniji narašča, ter da je odpornost bakterij na antibiotike stalna grožnja za javno zdravje.

Dodaj odgovor