Minister dr. Logar s strokovnjaki Evropskega centra odličnosti o izgradnji odpornosti proti hibridnim grožnjam in dezinformacijam

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je v okviru delovnega obiska na Finskem obiskal tudi Evropski center odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj. Srečal se je z direktorico centra dr. Teijo Tiilikainen in s strokovnjaki centra, ki so predstavili ključna spoznanja o izgradnji odpornosti proti hibridnim grožnjam in dezinformacijam. Krepitev odpornosti Unije na različne grožnje bo tudi ena prednostnih nalog letošnjega slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

med fotografiranjem
Minister dr. Anže Logar z direktorico centra gospo Teijo Tiilikainen | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve1 / 3

Minister dr. Logar je v pogovoru izrazil zadovoljstvo z dosedanjim odličnim sodelovanjem Slovenije s centrom. Poudaril je odločenost Slovenije za boj proti hibridnim grožnjam, ki jih poudarjeno izpostavlja Resolucija o strategiji nacionalne varnosti iz leta 2019, omenja pa jih tudi že strateški dokument slovenske zunanje politike iz leta 2015. Opozoril je tudi na hibridne grožnje na Zahodnem Balkanu. Zavzel se je za sinergijo naporov EU in NATO pri zoperstavljanju hibridnim grožnjam, kar se odraža tudi v aktivnostih centra. Predstavil je tudi nekatere dejavnosti Ministrstva za zunanje zadeve na tem področju.
 
V poglobljenem razgovoru z ministrom so strokovnjaki centra predstavili delovanje centra, njihova ključna spoznanja ter finski koncept celostne varnosti. Skupaj so opredelili možnosti za še tesnejše sodelovanje Slovenije s centrom, posebej v času bližnjega predsedovanja Svetu Evropske unije.
 
Evropski center odličnosti za soočanje s hibridnimi grožnjami (Hybrid CoE) je bil vzpostavljen aprila 2017, Slovenija pa je njegova članica od julija 2019. Center združuje države članice EU in Nata ter preko omrežij strokovnjakov krepi nacionalno in mednarodno sodelovanje, znanje in izkušnje za soočanje s hibridnimi grožnjami. Trenutno združuje 28 držav, v njem pa kot organizaciji sodelujeta tudi EU in Nato, ki imata v Usmerjevalnem odboru status opazovalca.

Dodaj odgovor