Sproščanje omejitev na področju kulturnih dejavnosti in kolektivnega uresničevanja verske svobode

Veljavnost odlokov, z nekaterimi spremembami, je podaljšana do vključno 30. maja 2021. Za javne kulturne prireditve in druge kulturne storitve ne veljajo več določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb SARS-CoV-2. Dopolnjen je pogoj pri omejitvi zasedenosti sedišč v zaprtih javnih prostorih in na prostem. Kot izjema od obveznega testiranja so dodani enkratno cepljeni prebolevniki.

Izvajanje kulturnih dejavnosti

Poleg podaljšanja veljavnostni odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji novela izrecno določa tudi, da za javne kulturne prireditve in druge kulturne storitve ne veljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb SARS-CoV-2.

Poleg tega je v delu o izvajanju javnih kulturnih prireditev dopolnjen pogoj pri omejitvi zasedenosti sedišč v zaprtih javnih prostorih in na prostem. Medtem ko mora biti v zaprtih javnih prostorih med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, mora biti na prostem med sedišči najmanj 1 meter razdalje, med končnimi uporabniki, ki niso na sediščih, pa najmanj 1,5 metra razdalje. Ti pogoji ne veljajo za osebe iz skupnega gospodinjstva. Zaščitna maska je za končne uporabnike obvezna tako v zaprtih javnih prostorih kot na prostem, in sicer v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Novela odloka kot izjemo od obveznega testiranja za končne uporabnike in nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah dodaja enkratno cepljene prebolevnike.

V knjižnicah, arhivih, muzejih in galerijah novela odloka zmanjšuje omejitev po kvadraturi, in sicer na 10 kvadratnih metrov na enega končnega uporabnika oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev končnim uporabnikom ostajajo nespremenjeni.

Novela odloka je v celoti objavljena v Uradnem listu

Kolektivno uresničevanje verske svobode

Poleg podaljšanja veljavnosti odloka o kolektivnem uresničevanju verske svobode v Republiki Sloveniji novela odloka kot izjemo od obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, dodaja enkratno cepljene prebolevnike.

Ostali pogoji in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Novela odloka je v celoti objavljena v Uradnem listu

Dodaj odgovor