Za večjo zanesljivost oskrbe s pitno vodo v pomurskih občinah skoraj 30 milijonov evrov

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B« v vrednosti 29.691.269,78 evrov brez DDV. Nosilna upravičenka je Občina Rogaševci, skupaj z občinami Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Občina Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Šalovci in Tišina.

Minister Vizjak podpisuje vlogo
Minister Vizjak podpisuje vlogo

Projekt bo sofinaciran s sredstvi v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije iz Kohezijskega sklada  in sredstvi Sklada za vode. V okviru te operacije bo dograjen in hidravlično izboljšan vodovodni sistem Pomurje B na območju dvanajstih pomurskih občin. Zgrajeno bo okoli 167 kilometrov vodovodnega omrežja (21.036 metrov transportnih cevovodov, 53.937 metrov primarnih cevovodov ter 92.666 metrov sekundarnih cevovodov), novogradnjo 13 objektov, nadgradnjo 47 obstoječih objektov na sistemu B, nadgradnjo vodnega vira Fazanerija in izvedbo nadzornega centra Vodovodnega sistema B.

Dodaj odgovor