Audi se je v poslovnem letu 2020 kljub koronakrizi izkazal z dobrimi rezultati

 Audi je tudi v zahtevnem poslovnem letu 2020 s polno paro nadaljeval transformacijo v ponudnika trajnostne in povezane premiumske mobilnosti. V prvi polovici leta sta bila prodaja in promet zaradi pandemije občutno manjša. Zaradi uspešne druge polovice leta z zelo dobrim četrtim četrtletjem je prihodek od prodaje v poslovnem letu 2020 znašal okoli 50 milijard evrov. Dobiček iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami je znašal 2,7 milijarde evrov, donos iz poslovanja pred posebnimi obreme­nit­vami pa 5,5 odstotka. Poleg sinergij v koncernu Volkswagen je bil pomemben tudi finančni prispevek Audijevega transformacijskega plana (ATP) in dogovora “Audi.Zukunft”. Audi še naprej ohranja močan neto denarni tok v višini 4,6 milijarde evrov. Razlog so vztra­janje pri stroškovni in investicijski disciplini ter prenos poslovnega deleža znotraj koncerna v višini okoli 1,5 milijarde. Podjetje sistematično uresničuje svojo časovnico za električno mobilnost: samo v letu 2021 bo Audi število popolnoma električnih modelov v svoji ponudbi podvojil, okrepil pa bo tudi ofenzivo priključnih hibridov. Če bo nadaljnji potek koronapandemije ugoden in preskrba s polprevodniki dobra, Audi v leto 2021 zre z zmernim optimizmom.

“Audi se je v preteklem letu odločno spoprijel z izzivi in naredil vse, da bi iz krize izšel okrepljen,” je povedal izvršni direktor družbe Audi AG Markus Duesmann. “Globalni vplivi koronapandemije so odločilno vplivali na naše poslovno leto. Najprej je povpraševanje po avtomobilih po vsem svetu opešalo, v nadaljevanju leta pa so se trgi stabilizirali – najprej na Kitajskem, pozneje tudi v Evropi in ZDA. V četrtem četrtletju smo leto navsezadnje zaključili z rekordnim številom prodanih vozil – to je bilo najuspešnejše četrtletje v zgodovini podjetja. V poslovnem letu 2020 smo skupno dosegli 5,5-odstotni donos iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami. Tudi ta poslovni izid je posledica odgovornega kriznega managementa med koronapandemijo, predvsem pa odličnega timskega dela. Navdušen sem nad pripravljenostjo za spremembe in prilagodljivostjo Audijevih zaposlenih.”

Število prodanih vozil znamke Audi je v letu 2020 znašalo 1.692.773 (2019: 1.845.573). Pribl. 8-odstotni upad zaradi pandemije pa je še vedno občutno manjši kot skoraj 15-odstotni upad na skupnem svetovnem trgu. Po težavnem začetku leta so si trgi temeljito opomogli: Audi je v zadnjem četrtletju prodal 505.583 (4. četrtletje 2019: 488.471) vozil in poslovno leto zaključil celo z najboljšim četrtletjem v zgodovini podjetja. Razlog za uspešni finiš v letu 2020 sta bila aktivni protikoronski krizni management podjetja in občutno okrevanje ključnih trgov. Audi se je na izzive koronapandemije prilagodljivo odzval tudi z vzpostavitvijo digitalnih prodajnih in servisnih storitev.

V letu 2020 so bili posebno uspešni modeli višjega razreda in SUV-ji. Prodaja modela Audi Q3 se je v primerjavi z letom prej dvignila za 18,1, modela Audi A6 pa za 11,8 odstotka. Popolno­ma električni Audi e-tron je bil skupaj z Audijem e-tron Sportback najbolje prodajano električ­no vozilo nemških prestižnih znamk na svetu, pri čemer je v primerjavi s predhodnim letom povpraševanje poraslo za skoraj 80 odstotkov. Modelska serija e-tron tako odločilno prispeva k izpolnjevanju ciljev glede emisij CO2 znotraj koncerna. Rekord v letu 2020 je zabeležil tudi Audi Sport GmbH s povečanjem prodaje za 16,1 odstotka v primerjavi s predhodnim letom.

V okviru gibanja prodaje so Audijevi prihodki od prodaje v letu 2020 znašali 49.973 (2019: 55.680) milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami je znašal 2.739 (2019: 4.509) milijonov evrov. To ustreza donosu iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami v višini 5,5 (2019: 8,1) odstotka. Zlasti četrto četrtletje je z dobičkom iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami v višini 2.456 (2019: 1.271) milijonov evrov in donosom iz poslovanja v višini 14,7 (2019: 8,9) odstotka prispevalo k temu, da so se izgube iz prvega polletja več kot izravnale. Ti odlični rezultati so po eni strani posledica občutnega povečanja števila prodanih vozil ob okrevanju trga. Po drugi strani pa je Audi tudi ob koncu leta ohranjal svojo strogo stroškovno in investicijsko disciplino.

K finančnemu razvoju je pozitivno prispevalo tudi uspešno izvajanje Audijevega transfor­ma­cijskega plana (ATP). Izvedeni so bili ukrepi v skupni višini 2,6 (2019: 2,5) milijarde evrov. Pomemben del tega se odraža v dobičku iz poslovanja, dolgoročno pa tudi v naslednjih letih. Od začetka pred dvema letoma je ta program za učinkovitost prinesel že 7 milijard evrov. Cilj do leta 2022 je, da bi z ukrepi na področju stroškov in prihodkov dosegli okoli 15 milijard. Zaradi zmanjšanja obsega prodaje med pandemijo pa lahko pride do manjšega časovnega zamika. Tudi leta 2019 sklenjeni dogovor “Audi.Zukunft” k uspehu občutno prispeva z manjšimi kadrovskimi stroški. Podjetje še naprej vztraja pri zagotavljanju zaposlitve do leta 2029, z razporeditvijo platform po tovarnah pa krepi dolgoročno konkurenčnost.

“Tudi v turbulentnem letu 2020 se je pokazalo, da je Audi zelo trden in odporen proti gospo­dar­skim pretresom,” je povedal direktor za področje financ in prava družbe Audi AG Arno Antlitz. “Med koronapandemijo smo še naprej krepili svojo stroškovno in investicijsko disciplino, ne da bi pri tem sklepali kompromise glede produktne substance znamke Audi ali njene pripravljenosti na prihodnost. Audijev transformacijski plan in tudi temeljni sporazum “Audi.Zukunft” sta dobro uveljavljena. Oba programa sta pomembno prispevala k več kot dostojnemu zaključnemu računu koncerna Audi ter nam omogočila, da bomo še naprej vlagali v elektrifikacijo in digitalizacijo naših produktov.”

Finančni dobiček koncerna Audi se je v primerjavi s predhodnim letom povečal na 1.618 (2019: 713) milijonov evrov. Razlog je bila predvsem uspešnost znamke Audi na Kitajskem, kjer je bilo že marca 2020 čutiti svež zagon, z aprilom pa je bila mesečna prodaja predhodnega leta presežena. Kumulirano je bila prodaja na Kitajskem za 5,4 odstotka višja od prodaje leto prej, in to kljub negativnemu trendu na trgu. Na finančni dobiček je pozitivno vplivala tudi odsvojitev družbe Audi Electronics Venture GmbH znotraj koncerna s 589 milijoni evrov. Dobiček pred davki je nazadnje znašal 4.187 (2019: 5.223) milijonov evrov.

Audi bo za predanost v težavnem letu 2020 nagradil tudi zaposlene. Delavke in delavci v nemških tovarnah bodo iz naslova soudeležbe pri Audijevem dobičku za leto 2020 prejeli po 1.080 (2019: 3.880) evrov. Znesek je bil določen na podlagi formule za izračun, opredeljene v kolektivni pogodbi, pri čemer se formula ravna po dobičku iz poslovanja. Tudi v Audijevih hčerinskih podjetjih bodo izplačali nagrade. Poleg tega bo Audi sodelavcem, ki so v družbi Audi AG zaposleni po kolektivni pogodbi, v znak hvaležnosti za njihovo prilagodljivost in predanost med koronapandemijo izplačal posebno nagrado v znesku 1.200 evrov.

Tradicionalno močni neto denarni tok koncerna Audi se je v zahtevnem letu 2020 povečal na skupno 4.589 (2019: 3.160) milijonov evrov, kar gre pretežno pripisati okrepljeni investicijski in stroškovni disciplini podjetja. Posebno naložbe v osnovna sredstva je Audi občutno zmanjšal: kvota je znašala 3,8 (2019: 4,9) odstotka. Tudi odprodaje deležev znotraj koncerna v višini okoli 1,5 milijarde evrov so na neto denarni tok vplivale pozitivno. Neto likvidnost v višini 22.377 (2019: 21.754) milijonov evrov s tem ostaja stabilno visoka.

Koncern Volkswagen želi biti kos izzivom transformacije v avtomobilski panogi, zato združuje svoje moči. Zato so delničarji na skupščini 2020 glasovali za izrivanje v skladu z delniškim pravom. Tako so vse delnice manjšinskih delničarjev družbe Audi AG prešle v roke družbe Volkswagen AG – pomemben korak, da bo lahko Audi tudi v prihodnje močan in konkurenčen. Sinergije v koncernu Volkswagen bodo zdaj še bolje izkoriščene. Odličen primer tesnega sodelovanja v koncernu je organizacija Car.Software, v kateri se združujejo in izpopolnjujejo IT kompetence znamk koncerna Volkswagen. Nova Volkswagnova koncernska družba, v kateri je predsedovanje nadzornemu svetu prevzel Audijev izvršni direktor Markus Duesmann, razvija enotno arhitekturo elektronskih naprav in operacijski sistem za vse znamke. Konec leta 2024 bo ta softverska platforma premierno predstavljena v prvem Audijevem modelu, ki bo temeljil na projektu Artemis. Nato bo ta operacijski sistem postopoma vgrajen v vsa vozila koncerna Volkswagen. S prenosom proračunskih sredstev za stroške razvoja na organizacijo Car.Software in s povečanjem učinkovitosti v oddelku tehničnega razvoja se je kvota, namenjena za stroške raziskav in razvoja, v letu poročanja zmanjšala na 7,3 (2019: 7,9) odstotka.

Audijeve naložbe v modele in tehnologije prihodnosti ostajajo nedotaknjene. Tako Audi tudi med pandemijo odločno nadaljuje svojo električno ofenzivo. Ta podjetniška in strateška narav­nanost je razvidna tudi iz načrtovanih predhodnih izdatkov za naslednjih pet let. Skoraj polo­vica predvidenih skupnih naložb v višini 35 milijard evrov je namenjena za tehnologije prihod­nosti – okoli 15 milijard evrov je rezerviranih samo za električno mobilnost in hibridizacijo.

V letu 2021 bo prvič več kot polovica novih modelov elektrificiranih. Za uvod je bil že februarja premierno predstavljen Audi e-tron GT, prvi popolnoma električni Audi, izdelan v Nemčiji. Že v sredini leta bosta na startno črto pripeljala Audi Q4 e-tron in Audi Q4 e-tron Sportback. S tema dvema modeloma podjetje svojim kupcem prvič v segmentu kompaktnih modelov omogoča vstop v svet Audijeve električne mobilnosti. Audi pa krepi tudi svojo ponudbo priključnih hibridov: več kot polovici modelskih serij z motorji z notranjim zgorevanjem se bo v letu 2021 pridružil priključni hibrid. Audi načrtuje, da bo imel do leta 2025 v ponudbi več kot 20 popol­noma električnih modelov, bistveno izpopolnil pa bo tudi svojo paleto priključnih hibridov. Podjetje napoveduje, da bo do takrat okoli tretjina vseh po svetu prodanih avtomobilov popolnoma električnih ali priključnohibridnih.

Odločilno vlogo pri uresničevanju časovnice električnih vozil ima tudi kitajski trg. Podjetje tu še naprej krepi svojo prisotnost in sistematično uresničuje novo usmeritev svojega poslovnega modela. Pomemben mejnik je Audi dosegel, ko je z dolgoletnim partnerjem FAW ustanovil partnersko podjetje Audi FAW New Energy Vehicle Company. Na podlagi skupaj s Porschejem zasnovane premiumske električne platforme (PPE) bo z letom 2024 v kitajskem Čangčunu stekla proizvodnja električnih vozil za kitajski trg. “Kitajska je za nas pomembno tehnološko gonilo in glavni steber Audijevega trajnostnega razvoja,” je pojasnil predsednik Audijeve uprave Markus Duesmann. “Ravno v premiumskem segmentu vidimo v Kitajski velikanski potencial, zato bomo svojo modelsko paleto na tem našem največjem trgu še naprej krepili.” Do konca leta 2021 bo dolgoletno skupno podjetje FAW-Volkswagen na Kitajskem proizvajalo dvanajst Audijevih modelov.

Če bo nadaljnji potek koronapandemije ugoden, koncern Audi za leto 2021 pričakuje okrevanje gospodarstva. “V leto 2021 zremo z optimizmom,” je rekel Arno Antlitz. “Nadaljevali bomo močni zagon četrtega četrtletja. Naš cilj je ambiciozen: občutno preseči rast preteklega leta.”

Zaradi svoje privlačne produktne substance koncern Audi pričakuje znaten porast prodaje in prihodkov od prodaje v primerjavi s preteklim letom. Za leto 2021 želi podjetje doseči donos iz poslovanja v višini 7-9 odstotkov, s čimer bi se približalo strateški ciljni kvoti 9−11odstotkov. Premiumski proizvajalec pri tem na prvo mesto postavlja naložbe, povezane z izdelki, in svoj strateški cilj za naložbe v osnovna sredstva zmanjšuje za eno odstotno točko, na 4-5 odstotkov prihodkov od prodaje. Po drugi strani pa krepi vlaganje v produkte in tehnologije prihodnosti. Namesto dosedanjih 5-6 odstotkov namerava Audi v prihodnje 6−7 odstotkov prihodkov od prodaje nameniti za raziskave in razvoj – tako bo utrdil svojo inovativnost in pospešil svojo preobrazbo v ponudnika trajnostne in povezane premiumske mobilnosti.

Pregled izbranih poslovnih kazalnikov koncerna Audi

20202019
Prodanih vozil – znamka Audi16927731845573
Prihodki od prodaje – koncern Audi v mio. EUR49.97355.680
Dobiček iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami – koncern Audi v mio. EUR2.7394.509
Donos iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami – koncern Audi v odstotkih5,58,1
Dobiček iz poslovanja – koncern Audi v mio. EUR2.5694.509
Donos iz poslovanja – koncern Audi v odstotkih5,18,1
Neto denarni tok – koncern Audi v mio. EUR4.5893.160
Neto likvidnost — koncern Audi v mio. EUR22.37721.754
Donos na kapital (RoI) – koncern Audi v odstotkih7,412,7

Prenesite si Audijevo poročilo

Podatki o porabi

Poraba goriva in emisije CO2 so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/ platišč in opreme vozila.

Audi e-tron GT quattro

Poraba električne energije v kWh/100 km, kombinirana: 19,6-18,8 (NEVC); 21,6-19,9 (WLTP); emisija CO2 v g/km, kombinirana: 0.

Audi RS e-tron GT

Poraba električne energije v kWh/100 km, kombinirana: 20,2-19,3 (NEVC); 22,5-20,6 (WLTP); emisija CO2 v g/km, kombinirana: 0.

Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 homologacijski postopek za določena nova vozila že poteka skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz porabe goriva in emisij CO2. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP postopoma nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Podrobnejše informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC lahko najdete na spletni strani https://www.audi.si/modeli/wltp.

Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti vozila.

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih lahko najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na vseh prodajnih mestih in na spletni strani www.audi.si.

Dodaj odgovor