Minister dr. Logar z avstrijskim zunanjim ministrom mag. Schallenbergom o tesnem sodelovanju med sosedama

Minister dr. Anže Logar je na delovnem obisku gostil zveznega ministra za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije mag. Alexandra Schallenberga. Ministra sta se strinjala, da med državama poteka reden in partnerski dialog o vseh dvostranskih, evropskih in mednarodnih temah. Avstrijskega ministra je spremljal tudi glavar Dežele Štajerske Hermann Schützenhöfer.

se rokujeta na prihodu
Minister dr. Logar z avstrijskim ministrom mag. Schallenbergom | Avtor Bor Slana, STA1 / 5

Ministra sta izrazila zadovoljstvo nad odličnim gospodarskim sodelovanjem med državama, v okviru katerega je Avstrija prva investitorica v slovensko gospodarstvo in četrta zunanjetrgovinska partnerica Slovenije. Za Avstrijo je Slovenija na prvem mestu po izvozu blaga na prebivalca.

Med pogovorom sta se dotaknila tudi vprašanja slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Po besedah ministra dr. Logarja je lahko Slovenija zadovoljna z napredkom, doseženim v zadnjem letu, tako pri priznavanju pomena slovenske skupnosti v avstrijski družbi kot pri izboljšanju materialnega položaja zaradi povečanja sredstev za manjšino. Izrazil je pričakovanje Slovenije za izvedbo nadaljnjih korakov zveznih in deželnih oblasti pri dolgoročni in sistemski ureditvi manjšinskih pravic, posebej na avstrijskem Štajerskem.

Za Slovenijo je zelo pomembno sodelovanje z obmejnima deželama Štajersko in Koroško, posebej na področju turizma, kulture in izobraževanja, varstva pred nesrečami in programov čezmejnega sodelovanja v okviru EU. Glavni okvir sodelovanja sta skupna odbora, katerima sopredsedujeta slovenski zunanji minister in deželna glavarja. Minister dr. Logar in deželni glavar Schützenhöfer sta se dogovorila, da bo naslednje zasedanje skupnega odbora Slovenija-Štajerska v najkrajšem možnem času.

Ministra sta se v pogovoru dotaknila tudi vprašanja jedrske energije. Minister dr. Logar je ponovil pomen transparentnega dialoga med državama glede podaljšanja obratovanja NEK po letu 2023 in prihodnje rabe jedrske energije v Sloveniji v ustaljenih bilateralnih in multilateralnih formatih na strokovni ravni.

Minister dr. Logar je avstrijskemu kolegu predstavil aktivnosti Slovenije med predsedovanjem Svetu Evropske unije, še zlasti pripravo neformalnega srečanja zunanjih ministrov v začetku septembra na Brdu pri Kranju. Ena od tem zasedanja bodo razmere v Afganistanu. Ministra sta se strinjala, da je nujna nadaljnja koordinacija med članicami in institucijami EU pri soočanju s posledicami političnih sprememb v tej državi.

Ministra dr. Logar in Schallenberg sta se pogovarjala tudi o ukrepih za obvladovanje epidemije covida-19. Izmenjala sta informacije o načrtovanih ukrepih doma in pri prehajanju meje, ki jih nameravata državi uvesti v prihodnjih tednih in mesecih.

Dodaj odgovor