Z 8 milijoni evrov bomo podprli Palomin investicijski projekt »Impulz B«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27. julija 2021 ugodilo vlogi investitorja Paloma, higienski papirji, d.d. in prejemnika spodbude Paloma PIS družba za proizvodnjo in storitve d.o.o., v kateri je investitor zaprosil za subvencijo pri izvedbi »Investicijskega projekta Impulz B«. Vrednost tega brez davka na dodano vrednost znaša 44.289.273,00 evrov, z njim pa se obeta 50 novih delovnih mest.

Investicijski projekt IMPULZ B je na današnji seji Vlada RS uvrstila tudi v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije. Tako je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dobilo zeleno luč, da Palomi za gradnjo novega poslovno, proizvodnega in skladiščnega objekta z vključeno visoko tehnološko opremo za proizvodnjo toaletnega papirja in papirnatih brisač dodeli subvencijo za upravičene stroške investicije v opredmetena osnovna sredstva do skupne višine 8.081.730,00 evrov.

V letu 2021 se bo prejemniku izplačalo največ do 519.275,00 evrov, v letu 2022 največ do 4.732.023,00 evrov, v letu 2023 največ do 1.378.659,00 evrov in v letu 2024 največ do 1.451.773,00 evrov.

Dodaj odgovor