Za najbolj ogrožene ministrstvo zagotavlja prehrambene izdelke

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč (program). V letošnjem letu je ministrstvo tretjič dobavilo prehrambene izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi in sicer v višini 1.243 ton. V polnem teku pa je tudi dobava iz dodatnih sredstev v okviru odziva Evropske unije na pandemijo covid-19.

Program se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in se izvaja od leta 2014 naprej z namenom zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki prehrambenih izdelkov (moka, testenine, riž, mleko, olje, konzervirana zelenjava – fižol in konzervirana zelenjava – pelati) ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje materialno in socialno najbolj ogroženih oseb.

Ministrstvo je v okviru programa najbolj ogroženim tretjič v tem letu dobavilo prehrambene izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi in sicer v višini 1.243 ton. V letošnjem letu je ministrstvo tako dobavilo za več kot 2,3 milijona evrov prehrambenih izdelkov in sicer:

  • 457.744,00 kg pšenične bele moke TIP 500,
  • 292.119,50 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu),
  • 208.096,00kg brušenega dolgozrnatega riža,
  • 1.409.448,00 l UVT mleka, standardiziranega polnega mleka s 3,5% mm,
  • 397.516,00 l jedilnega rafiniranega sončničnega olja,
  • 195.603,20 kg konzervirane zelenjave – fižola,
  • 143.879,20 kg konzervirane zelenjave – pelatov.

Prehrambene izdelke sta partnerski organizaciji Slovenka karitas in Rdeči križ Slovenije že dostavili na razdelilna mesta. Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja paketov s hrano in upravičenosti do izdelkov nudijo območna združenja obeh partnerskih organizacij.

Dodatna sredstva 

V okviru odziva Evropske unije na pandemijo covid-19 je ministrstvo lani Evropsko komisijo zaprosilo za dodatna sredstva za izvajanje programa v višini 8,9 milijona evrov, od katerih bo 7,7 milijonov namenjenih za nakup prehrambenih izdelkov za najbolj ogrožene. Prehrambeni izdelki iz dodatnih sredstev so na voljo v letošnjem letu ter bodo še na voljo v letih 2022 in 2023.

Tudi dobava iz dodatnih sredstev je v teku, do sredine decembra 2021 bodo tako dobavitelji v skladišča Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas dobavili skupno 348 ton prehrambenih izdelkov in sicer:

  • 93.131,00 kg pšenične bele moke TIP 500,
  • 174.048,00 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu),
  • 80.870,00 kg konzervirane zelenjave – graha.

Dodaj odgovor