Dvodnevni bilateralni obisk v Beogradu

Med 15. in 16. marcem je slovenska delegacija obiskala Beograd, kjer se je sestala s predstavniki Sektorja za izredne razmere Ministrstva za notranje zadeve Republike Srbije.

Obisk je bil izveden na zaprosilo Republike Srbije z namenom predstavitve novega vodja Sektorja za izredne razmere ter z namenom nadaljnje krepitve sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar je tudi ena izmed prioritet našega mednarodnega sodelovanja. Obiska se je udeležil generalni direktor, Darko But, z direktorico Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Olgo Andrejek, ter predstavnico Sektorja za evropske in mednarodne zadeve Natašo Kozmik.

Osrednje teme pogovorov so se nanašale na razvoj nacionalnega sistema zaščite in reševanja, izredne dogodke in nesreče v preteklem obdobju, razvoj profesionalnih članov in akterjev v okviru sistema zaščite in reševanja v smislu krepitev zmogljivosti, organizacijske rešitve, državni in lokalni nivo, usposabljanje in strokovni razvoj, operativno vključevanje in razvoj prostovoljnih gasilskih društev, način delovanja, opremljanja in usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih društev in njihovo vključevanje v ukrepanje ob izrednih razmerah ter drugo. Čeprav Slovenija in Srbija že sedaj dobro sodelujeta na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na dvostranski ravni, v okviru regionalnih pobud in v zadnjem času tudi v evropskih projektih, so nekaj besed namenili tudi možnosti razvoja prihodnjih skupnih dejavnosti in projektov skupnega interesa. V sklopu obiska si je slovenska delegacija ogledala tudi gasilsko brigado Beograd in njihove nove zgradbe.

Dodaj odgovor