Tretji posvet o mednarodnem sodelovanju na področju vode

Generalni direktor za multilateralo in razvojno sodelovanje na Ministrstvu za zunanje zadeve Igor Jukič je nagovoril udeležence tretjega posveta o mednarodnem sodelovanju na področju vode, ki sta ga organizirala Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor. Predstavniki ministrstev in slovenske stroke so razpravljali o prednostnih nalogah in morebitnih novih oblikah sodelovanja, ki bi temeljile na slovenskem znanju in dobrih praksah.

Nagovor generalnega direktorja Jukiča
Nagovor generalnega direktorja Jukiča | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

Generalni direktor Jukič je v nagovoru predstavil aktivnosti zunanjega ministrstva na področju vodne diplomacije in razvojnega sodelovanja v zadnjih dveh letih. Poudaril je pomen tesnega sodelovanja med institucijami in stroko, saj lahko samo na ta način verodostojno in argumentirano nastopamo v mednarodni skupnosti. Med dosežki slovenske diplomacije je posebej poudaril sprejetje sklepov sveta o vodi v zunanjem delovanju EU v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. S tem je Slovenija uspela povečati vidnost vode in umestiti celovit pristop do vode v vse vidike zunanjega delovanja Unije. Slovenija je tudi med državami, ki proaktivno sodelujejo v pripravah na Konferenco Združenih narodov o vodi 2023, ki bo šele druga v zgodovini Organizacije združenih narodov.

Dr. Aleš Bizjak, nacionalna kontakta točka Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (angleško United Nations Economic Commission for Europe – UNECE ) Vodne konvencije je poudaril: »Vodna konvencija se v slovenskem okolju kaže tudi kot posebna priložnost, saj med drugim omogoča promocijo in uporabo slovenskega znanja v državah izven EU regije in v tretjih državah.«

Predstavniki obeh ministrstev so predstavili še aktivnosti sodelovanja v mednarodnih organizacijah in forumih, predvsem pri Vodni konvenciji UNECE, ter načrte za prihodnost. Velik del teh aktivnosti je namenjen pripravam na Konferenco Združenih narodov o vodi, ki bo potekala marca 2023.

O svojih namerah, projektih in načrtih izven EU, v evropskem sosedstvu in v državah v razvoju so spregovorili tudi predstavniki slovenskih univerz in znanstveno-raziskovalnih inštitutov ter podjetij. Na tej podlagi so udeleženci posveta v interaktivnem dialogu opredelili prednostne teme in priložnosti za sodelovanje.

Dodaj odgovor