Oklepna vozila Boxer za Slovensko vojsko bodo izpolnjevala vse njene tehnične zahteve in potrebe

Z namenom objektivne obveščenosti javnosti v nadaljevanju objavljamo odziv Ministrstva za obrambo na navedbe v članku z naslovom Toninov nakup oklepnikov vse bolj spominja na Patrio, ki je bil objavljen v petek, 29. aprila 2022, na spletnem portalu necenzurirano.si.

Dejstvo je, da bo Slovenska vojska dobila 45 bojnih kolesnih vozil 8×8 (v nadaljnjem besedilu: BKV 8X8), ki bodo izpolnjevala vse funkcionalne zahteve Slovenske vojske in bodo glavni element za vzpostavitev njene najpomembnejše zmogljivosti – srednje bataljonske bojne skupine kot enega od ciljev zmogljivosti, za katerega se je obvezala Republika Slovenija v okviru Severnoatlantskega zavezništva.

Vse tehnične in funkcionalne zahteve je v postopku novelacije investicijskega programa obravnavala projektna skupina, ki so jo v večini sestavljali strokovnjaki iz Slovenske vojske, vse odločitve so bile znotraj skupine soglasno sprejete. V novelaciji so bile izpolnjene vse minimalne vojaške zahteve Slovenske vojske, opuščene so bile le manj pomembne tehnične zahteve, saj smo na vozilu želeli imeti že razvite tehnološke rešitve v okviru večnacionalnega programa Boxer. Te so bile nato v obravnavo in odločitev posredovane strokovnim organom v Slovenski vojski. Končno vsebino sprememb v novelaciji investicijskega programa je potrdil načelnik Generalštaba Slovenske vojske.

Slovenska vojska bo dobila BKV 8×8 Boxer z v praksi preverjenimi in delujočimi tehničnimi in funkcionalnimi rešitvami, kot jih imajo tudi druge evropske države v okviru programa Boxer. Slovenska različica z nameščeno oborožitveno postajo s topom 30 mm, sovprežnim mitraljezom 7.63 mm in nameščenim protitankovskim raketnim sistemom Spike je pravzaprav enaka litovski različici in tehnični specifikaciji Slovenske vojske iz leta 2018.

Slovenska vojska bo od prihodnjega leta do leta 2026 dobila 45 trenutno najsodobnejših BKV 8×8, s katerimi so opremljene nemška, britanska, avstralska, nizozemska in litovska vojska. Vozilo bo zagotavljalo operativno-taktične potrebe Slovenske vojske za nadaljnjih 30 let.

Dodaj odgovor