Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je pripravila osnutek Načrta razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo obvešča javnost, da je pripravila osnutek Načrta razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030 (v nadaljevanju: osnutek Načrt). Gre za strateški dokument Republike Slovenije za vzpostavitev – delno pa tudi za spodbujanje uporabe – infrastrukture, ki bo omogočala gigabitno povezljivost vseh slovenskih gospodinjstev ter glavnih spodbujevalcev socialno-ekonomskega razvoja, obenem pa tudi neprekinjeno pokritost s 5G omrežjem vseh naseljenih območij ter glavnih prizemnih prometnih poti. Osnutek Načrta je v celoti usklajen s temeljnimi digitalnimi cilji Evropske unije na področju povezljivosti in vključuje cilje ter potrebne ukrepe na področju razvoja gigabitne infrastrukture, da se Republika Slovenija do leta 2030 uvrsti med digitalno najbolj napredne države. Osnutek Načrta predvideva, da se v Republiki Sloveniji do leta 2028, tj. dve leti pred EU digitalnimi cilji, zagotovi gigabitna povezljivost za vsa gospodinjstva na podeželju in v mestih ter pokritost z omrežji 5G za vsa naseljena območja. Kot enega izmed ključnih vmesnih ciljev, ki morajo biti izpolnjeni do leta 2025, osnutek Načrta predvideva zagotovitev dostopa do internetne povezljivosti s hitrostjo najmanj 100 Mb/s za vsa slovenska gospodinjstva, ki se lahko nadgradi v gigabitno hitrost.

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo vabi zainteresirane javnosti, da do vključno 26. maja 2022 posredujejo pripombe, predloge ali dopolnitve k osnutku Načrta, in sicer bodisi na elektronski naslov gp.sdp@gov.si bodisi v pisni obliki na naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Pri pošiljanju se sklicujte na številko 381-55/2022.

Dodaj odgovor