Borut Pahor ob zaključku 60 letnice Bralne značke obiskal slovesnost in imel govor

Predsednik republike mentoricam in mentorjem ob zaključku praznovanja 60-letnice Bralne značke: »Vaše poslanstvo je v slovenski bralni kulturi pustilo izjemen pečat« Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti »Zlata bralka, zlati bralec«, ki je sklenila praznovanje 60-letnice gibanja Bralna značka.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je častni pokrovitelj 60-letnice Bralne značke in je imel na slovesnosti nagovor. Društvo Bralna značka Slovenije je sklepno slovesnost posvetilo zaslužnim mentoricam in mentorjem ter dolgoletnim sodelavcem, ki so soustvarjali gibanje ter mlade bralke in bralce navdihovali v ljubezni do branja in spoznavanja književnosti. Predsednik republike je 20. maja lani obiskal Osnovno šolo Prevalje, kjer se je z učenkami in učenci, »zlatimi bralci«, udeležil osrednje prireditve ob pričetku praznovanja 60-letnice Bralne značke. V Prevaljah, rojstnem kraju tega vseslovenskega gibanja, je predsedniku Bralne značke Slovenije Marku Kravosu podelil častno pokroviteljstvo nad prireditvami ob 60-letnici gibanja. Predsednik Pahor je takrat poudaril, da je častno pokroviteljstvo izraz njegove osebne hvaležnosti, hvaležnosti države in vseh njenih ljudi za pomembno poslanstvo, ki ga opravlja gibanje Bralna značka.


Besedilo govora predsednika Republike Slovenije (Velja govorjena beseda!):”Spoštovani predsednik Bralne značke gospod Marko Kravos, spoštovane mentorice, mentorji in soustvarjalci Bralne značke, spoštovana predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije gospa Darja Groznik, visoki gostje, gospe in gospodje. Z velikim ponosom sem že vrsto let častni pokrovitelj Bralne značke, ki je stara že več kot 60 let, vendar je vznesena, radovedna in živahna kot generacije otrok, ki so odrasli na njenih krilih. Hvaležen sem vam, da smo tudi 60. jubilej Bralne značke praznovali skupaj. Spominjam se pričetka praznovanja lani v Prevaljah, kjer spričo tedanjih zdravstvenih razmer nismo mogli množično proslavljati. Spominjam se tudi 55-letnice Bralne značke, na kateri smo – prav tako v Prevaljah – odkrili kip Krojačka Hlačka, ki simbolizira veliko ustanovo, Bralno značko, ta pa pomembno prispeva k ohranjanju naše kulture. Tedaj smo praznovali in se veselili skupaj z mladimi bralkami in bralci, danes pa bomo, simbolno, praznovanje 60-letnice Bralne značke sklenili z ljudmi, ki živite z Bralno značko in brez katerih tega edinstvenega programa pravzaprav ne bi bilo.

Spoštovane mentorice, spoštovani mentorji in vsi, ki ste skozi desetletja soustvarjali in razvijali Bralno značko. Danes sem k vam prišel zato, da bi se vam v imenu države in vseh ljudi, ki jih imam kot predsednik republike čast predstavljati, pa tudi kot oče in navdušen bralec, iskreno zahvalil za nenadomestljivo in dragoceno poslanstvo, s katerim mlade učite ljubezni in spoštovanja do branja in književnosti. Vaše poslanstvo je v slovenski bralni kulturi pustilo izjemen pečat. Branje ni ostalo zgolj del prostočasnih dejavnosti. Mladim ste skozi osnovno šolanje stali ob strani in jih spodbujali, da so brali tisto, kar jih je zanimalo. S tem ste jim podarili nekaj nenadomestljivega – okrepili so zavedanje o lastnem jeziku in narodni zavesti ter pridobili temelj, na katerem lahko kot odrasli gradijo svojo ustvarjalnost in kritično misel. Zatorej iskrena hvala, spoštovane gospe in gospodje, Bralna značka se razvija in je vselej sijajna zaradi vas. Sprejmite, prosim, izraze hvaležnosti in spoštovanja skupaj z mojimi najboljšimi željami za obetajočo prihodnost gibanja Bralna značka. V teh desetih letih sem se srečal s skoraj 150 vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, obiskal sem veliko ustanov in videl veliko proslav. Čeprav večina ni bila neposredno povezanih z Bralno značko, si domišljam, da so mladi ljudje, skupaj s svojimi mentorji, pripravljali kulturne prireditve zaradi pridobljenega spoštovanja in ljubezni do slovenske besede, do umetnosti v jeziku, do književnosti, do vsega, kar je z umetnostjo povezano. Na državnih prireditvah sem videl sijajne umetniške programe, vendar sem najbolj imenitne proslave videl na otroških prireditvah v vrtcih, v osnovnih šolah in tudi v srednjih. Mentorice in mentorji pomembno pomagate pri tem, da se skupaj z mladimi ljudmi razvija nova samozavest, ki bo tako zelo pomembna za naša naslednja leta in desetletja. Tudi zaradi vašega dela bo mladim pri njihovem svobodnem duhu in svetovljanstvu za vedno ostala zavest, da pripadajo tej besedi, temu jeziku, njeni tradiciji, ostala pa bo tudi zavezanost njeni prihodnosti. Hvala za vaše delo.”

Dodaj odgovor