Digitalna tehnologija prinaša veliko koristi v vsakdanje življenje državljank in državljanov

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik nastopil kot uvodni govorec na mednarodni spletni konferenci RAID Digital (Regulation of Artificial Intelligence, Internet and Data – Ureditev umetne inteligence, interneta in podatkov). Uvodoma je poudaril, da mora digitalizacija izboljšati kakovost javnih storitev in olajšati življenje državljanom, ob tem pa izpostavil, da je je pri novih tehnologijah ključno vprašanje zaupanja.

Minister sedi na stolu pred ekranom in nagovarja na video dogodku. Za njim obe zastavi slovenska in EU.
Minister Koritnik nagovoril udeležence konference | Avtor Ministrstvo za javno upravo1 / 3

»Ko državljani spoznajo, da so te tehnologije varne, hkrati pa jim v vsakdanjem življenju prinašajo številne koristi, premagajo mnogo negotovosti in dvomov, povezanih z njihovo uporabo,« je poudaril minister Koritnik.

V nadaljevanju se je minister osredotočil na dva pomembna elementa, ki lahko bistveno povečata zaupanje državljanov v digitalno tehnologijo: njihovo vključevanje v ustvarjanje storitev in odprtost podatkov. »Trdno sem prepričan, da lahko uporabnikom prijazne storitve, aplikacije in rešitve dobimo le, če jih ustvarjamo skupaj z uporabniki,« je dejal Koritnik in izpostavil dva odlična primera storitev, ki so bile soustvarjene skupaj z državljani: subvencionirane vozovnice za prevoz študentov in elektronski bolniški list.

Izjemno pomemben element zaupanja v digitalno tehnologijo so tudi odprti podatki. Evropska komisija je lani objavila poročilo o zrelosti odprtih podatkov, v katerem je bila Slovenija uvrščena na 1. mesto v kategoriji politike odprtih podatkov in na 9. mesto v skupni razvrstitvi. »V Sloveniji smo trdno prepričani, da so podatki, če niso v nasprotju z interesi posameznika ali poslovnega subjekta, javno dobro. Zato si prizadevamo odpreti čim več javnih podatkov, da bi povečali preglednost naše javne uprave. Primer je spletna predstavitev državnega proračuna, kjer lahko državljani vsak dan vidijo, koliko je država porabila in za kaj ter koliko prihodkov je ustvarila. Eno od najvidnejših orodij pa je tudi aplikacija Erar, ki jo je razvila Komisija za preprečevanje korupcije, in omogoča popolno preglednost finančnih tokov iz javnega v zasebni sektor in je na voljo širši javnosti,« je poudaril minister Koritnik.

Na Ministrstvu za javno upravo stalno sodelujemo tudi z univerzami in študenti, ki so v okviru svojih študijskih programov razvili ali ustvarili različne aplikacije odprtih podatkov. Ob tem pa s finančnimi spodbudami motiviramo tudi občine, da poenotijo svoje rešitve v smislu odpiranja podatkov in večje interoperabilnosti. V letu 2019 je bilo ustanovljeno tudi slovensko vozlišče za odprte podatke (Open Data Hub Slovenia), ki povezuje podjetja, državo in inovatorje pri izdelavi inovativnih produktov. V njem se združujejo najsodobnejše tehnologije, srečujejo najboljša razvojna podjetja in nastajajo nove uspešne tehnološke zgodbe.

Minister Koritnik je ob koncu dodal, da »digitalna tehnologija že ima in bo zagotovo tudi v bodoče imela pomemben vpliv na kakovost življenja vseh nas. Tako javni kot zasebni sektor pa si morata prizadevati, da bodo državljani bolj zaupali digitalni tehnologiji. S tem bomo lahko v bodoče gradili zaupanje v institucije in ustvarjali storitve, ki jih vsi potrebujemo za našo boljšo prihodnost.«

RAID (Regulation of Artificial Intelligence, Internet and Data – Ureditev umetne inteligence, interneta in podatkov) je konferenca na visoki ravni, ki spodbuja pozitivno sodelovanje pri skupnih izzivih in priložnostih, ki jih prinaša tehnološka regulacija po vsem svetu. Konferenca RAID 2022 je potekala 4. maja 2022 pod naslovom Ustvarjanje ravnovesja v negotovem svetu. RAID omogoča dialog med predstavniki velikih tehnologij, regulatorji in novoustanovljenimi podjetji ter prispeva k razvoju okolja, v katerem lahko vsi skupaj uspevajo. Ker imajo regije različne pristope k regulaciji umetne inteligence, je dialog na konferenci prispeval k boljšemu razumevanju tveganj in priložnosti tega hitro rastočega sektorja. RAID ponuja platformo za mednarodno usklajevanje o osnovah regulacije umetne inteligence.

Dodaj odgovor