Neformalna ministrska konferenca skupine 4Forests

Ministrica Irena Šinko se je včeraj popoldne udeležila avdio vizualne neformalne ministrske konference oziroma pogovora skupine 4Forests o trenutnih gozdarskih temah, ki združujejo štiri gozdnate države – Slovenijo, Finsko, Švedsko ter Avstrijo.

Skupne točke držav so podpora trajnostnemu upravljanju  z gozdovi, visoka gozdnatost, pomembnost lesnoproizvodne funkcije in gozdno-lesnih verig ter izzivi podnebnih sprememb (podlubniki, ujme, suša,…), s katerimi se gozdovi soočajo v sedanjosti in se bodo tudi v prihodnosti.

Ministrica Irena Šinko in generalni direktor Robert Režonja na srečanju skupine 4Forests
Ministrica Irena Šinko in generalni direktor Robert Režonja na konferenci skupine 4Forests | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano1 / 2

Čeprav so načini gospodarjenja med državami različni, se je Slovenija skupini pridružila zaradi skupnega iskanja rešitev za številne izzive na področju gozdov in gozdarstva ter zaradi skupnih prihodnjih aktivnosti.  

Ministrica Irena Šinko je na srečanju izrazila podporo neformalnemu sodelovanju v okviru skupine 4Forests. Izpostavila je: »Republika Slovenija podpira prizadevanje EU v boju proti nezakonitim sečnjam in z njimi povezano trgovino, podpira prizadevanja EU v boju proti krčitvam in degradaciji gozdov na globalni ravni. Poudarjamo pa tudi pomen ohranjanja in razvoja podeželja, krepitev gozdno lesnih verig, krepitev gospodarske pobude za zeleni prehod, ter sodelovanje med vsemi deležniki, še posebej z lastniki gozdov. Prav tako je potrebno upoštevati tudi nacionalne značilnosti in posebnosti, kamor zagotovo sodi stopnja gozdnatosti in nacionalni sistem upravljanja z gozdovi. Slovenija je s 60% gozdnatosti tretja najbolj gozdnata država v EU. Prav tako pa je potrebno izpostaviti pristojnosti držav članic glede gozdarske politike, ki je pri nas določena s predpisi o gozdovih in z Nacionalnim gozdnim programom. Zato v Sloveniji z gozdovi upravljamo trajnostno, večnamensko in sonaravno«.

Ministri so na srečanju med drugim govorili o spremljanju stanja in obnovi gozdov. Dogovorili so se tudi, da bodo za delovanje neformalne skupine 4Forests na tehnični ravni uskladili smernice za njeno nadaljnje delovanje.

Strinjali so se tudi s pripravo ministrske konference na temo gozdov in gozdarstva.

Dodaj odgovor