Matjaž Nemec iz socialnih demokratov podpira nabavo letala za gasilce!

Poslanec Evropskega parlamenta (EP) Matjaž Nemec je danes na komisarja Evropske komisije (EK), odgovornega za krizno upravljanje, Janeza Lenarčiča naslovil poslansko pobudo za trajno namestitev letala za gašenje iz programa rescEU na območje Slovenije oziroma severnega Jadrana.

Poslanec je uvodoma pozdravil napoved komisarja Lenarčiča, da bo Evropska unija (EU) za program civilne zaščite rescEU nabavila dodatna letala za gašenje, iz tega naslova je sedaj na razpolago 12 letal . Vse bolj obsežni požari po vsej evropski celini ter pesimistične napovedi posledic klimatskih sprememb, med temi dolgotrajna suša ter vročinski valovi, kar se odraža v uničujočih požarih v naravi, po oceni poslanca terjajo učinkovito pripravo EU na črne scenarije. Nemec je prepričan, da mora EU ob napovedi nabave dodatnih letal za gašenje pripraviti operativen načrt, kam bodo letala – glede na požarno ogroženost držav članic EU ter njihovih regij – nameščena.

»Letala za gašenje so se ob obsežnih požarih, ki smo jim priča zadnje mesece, izkazala za nepogrešljiva v boju z ognjem, tudi za območje Goriške in kraške krajine. Tam naši požrtvovalni gasilci, ob pomoči sosednjih Italije in Hrvaške, zadnje dni komajda uspejo krotiti ogenj, dodatne težave predstavljajo še okvare na vodovodnem sistemu ter nasploh pomanjkanje vode,« je v izjavi za javnost ob vložitvi pobude poudaril poslanec EP Matjaž Nemec.

Po prepričanju slednjega bi morala kraška krajina v Sloveniji in Italiji zavoljo velike požarne ogroženosti uživati polno in odzivno protipožarno zaščito, tudi s trajno namestitvijo letala za gašenje požarov v Sloveniji oziroma na območju severnega Jadrana »Na komisarja Evropske komisije Lenarčiča sem podal pobudo, da ima naša država oziroma območje severnega Jadrana stalno stacionirano letalo za gašenje iz programa rescEU. Namreč od hitrosti reakcijskega časa od pričetka požara je odvisno, kako uspešno bo spopadanje z ognjem,« je zaključil pobudo Nemec, v pričakovanju, da bosta komisar Lenarčič in EK pobudi pritrdila ter s tem pomagala preprečiti katastrofalne požare v naravi.

Vir: SocialniDemokrati

Dodaj odgovor