Slovenija refinancirala del dolga in izboljšala položaj na kapitalskih trgih

Slovenija nadaljuje z aktivnim upravljanjem z dolgom državnega proračuna, kar izboljšuje njen položaj na kapitalskih trgih. S predčasnim refinanciranjem obveznosti, ki zapadejo marca prihodnje leto, je Slovenija znižala tveganje refinanciranja in izboljšala likvidnost obveznic.

Velik kup bankovcev za 200 evrov na beli podlagi.

Ministrstvo za finance je 5. julija 2022 izvedlo transakcijo upravljanja z dolgom, s katero je predčasno refinanciralo obveznosti, ki zapadejo marca prihodnje leto.

Izvedena je bila transakcija upravljanja dolga z zamenjavo obveznic RS 83 0,20% 3/2023 v nominalni višini 350.000.000 evrov pri ceni ponudbe 100,50 za obveznice, RS 88 0,125% 7/2031 v nominalni vrednosti 89.946.000 evrov pri ceni ponudbe 83,80, za obveznice RS 77 2,250 % 3/2032 v nominalni višini 200.919.000 evrov pri ceni ponudbe 100,040 in za obveznice RS 74 1,500 % 3/2035 v nominalni višini 89.090.000 evrov pri ceni ponudbe 89,090. Transakcija bo predvidoma zaključena 13. julija 2022, ko bodo obveznice v poslu zamenjave ukinjene oziroma izdane.

Slovenija tako nadaljuje z aktivnim upravljanjem z dolgom državnega proračuna, kar izboljšuje njen položaj na kapitalskih trgih. S predčasnim refinanciranjem obveznosti je Slovenija znižala tveganje refinanciranja in podaljšala ročnost portfelja dolga, izboljšala likvidnost obveznic ter dosegla pozitivno neto sedanjo vrednost transakcije.

Dodaj odgovor