Šoferji tovornjakov delajo nedovoljene nadure in se ne držijo pravil, saj jih v to silijo delodajalci?

Inšpektorat za delo je s Policijo, Inšpektoratom za infrastrukturo, Finančno upravo in DARS-om sodeloval v skupnem poostrenem nadzoru na avtocesti. Na ta način so inšpektorji ob nadzoru pridobivali tudi nova znanja in kompetence ter okrepili sodelovanje z drugimi nadzornimi organi.

Letak Evropskega organa za delo z naslovom: Pravila o času vožnje in počitka.

Nova znanja in kompetence za nadzore v cestnem prometu bodo delovni inšpektorji potrebovali predvsem zaradi sprememb, ki jih prinaša evropska direktiva, ki ureja napotovanje voznikov v cestnem prometu. Inšpektorji za delo sicer nadzor glede delovnega časa in počitkov mobilnih delavcev v cestnem prometu opravljajo predvsem neposredno pri delodajalcih, v njihovih poslovnih prostorih, tako da bodo danes začete nadzore na cesti nadaljevali še pri delodajalcih. Inšpektorji so se v nadzoru ob delovnem času in počitkih osredotočili tudi na preverjanje pravnih podlag za delo mobilnih delavcev ter na plačilo za delo.

Sodelovanje inšpekcijskih organov v nadzoru na avtocesti je spremljala tudi slovenska predstavnica v Evropskem organu za delo, Polona Grobelnik Jurjovič. 

Več informacij o celotni akciji je na voljo na spletišču Policije

Inšpektorji pri opravljanju nadzora na avtocesti.

Dodaj odgovor