Minister Han v pogovorih z Evropsko komisijo za ustrezno pomoč gospodarstvu v energetski krizi

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han danes zaključuje prvi delovni obisk v Bruslju, kjer se je srečal z izvršno podpredsednico in komisarko za konkurenco Margrethe Vestager, komisarjem za notranji trg Thierryem Bretonom in komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom. Minister Han je Evropski komisiji predstavil gospodarsko situacijo v Sloveniji in vpliv energetske krize na podjetja ter pričakovanja Slovenije glede nujnega ukrepanja Evropske komisije na ravni EU in tesnega sodelovanja z državami članicami. Slovenijo je predstavil tudi kot destinacijo s potencialom za visokotehnološke proizvode v EU.

minister med rokovanjem s komisarjem pred zastavami
Minister Matjaž Han s komisarjem za pravosodje Didier Reynders

Gospodarski minister Matjaž Han je komisarjem izrazil zaskrbljenost nad stanjem v energetiki in negativnim vplivom na gospodarstvo v Sloveniji: »Trg energentov ne deluje, cene so nerazumno visoke, poleg tega se soočamo s pomanjkanjem ključnih surovin, otežene pa so tudi dobavne poti. Vse to močno pritiska na podjetja, katerih marsikatero brez ustreznega in usklajenega ukrepanja na ravni EU in držav članic ne bodo zmogla preživeti te krize. Gospodarstvo potrebuje čimprej jasno zagotovilo o regulaciji energetskega trga in možni pomoči države. Podjetjem moramo nujno zagotoviti predvidljivost in stabilnost poslovanja v prihodnjem letu. Obenem pa tudi enake konkurenčne pogoje za vsa gospodarstva v EU.«

Minister je pozval Komisijo k čimprejšnji regulaciji cen zemeljskega plina in električne energije kot začasen izreden ukrep: »Gospodarstvu moramo čimprej sporočiti, na kateri višini bodo cene in kdaj bodo omejene. Poleg tega sem predlagal podaljšanje Začasnega okvirja za krizne ukrepe državne pomoči gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini v prihodnje leto in prosil Komisijo k hitri obravnavi in fleksibilnosti pri razumevanju in potrjevanju državnih pomoč.«

Komisarji so pozdravili obisk ministra Matjaža Hana, ki je v pravem času glede na krizo in ukrepanje Evropske komisije. Izvršna podpredsednica in komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je glede energetske krize izpostavila, da se je Komisija najprej osredotočila na zagotovitev zalog plina in elektrike, sedaj pa se osredotoča na stabilizacijo cen in preprečitev naraščanja. Komisar za notranji trg Breton je dejal, da gredo razmisleki v smeri tako imenovane kapice oziroma regulacije cen energentov kot tudi dodatne finančne pomoči gospodarstvu. Vestagerjeva je sporočila, da namerava Komisija podaljšati začasni okvir pomoči gospodarstvu v celotno prihodnje leto. Poleg tega namerava prilagoditi okvir državnih pomoči na novo regulacijo trga z energenti. Slovenijo je prosila za predloge, v katerih delih pravil o državnih pomočeh bi želeli spremembe, da bi bila ustrezna tudi za potrebe gospodarstev malih držav.

Minister Han: »S komisarko sva soglašala, da je edina rešitev za energetsko krizo skupen in usklajen pristop na ravni EU.« Komisarka Vestagerjeva je v pogovorih izrazila razumevanje specifičnih potreb manjših držav članic, kot je Slovenija. Komisija se zaveda obsega energetske krize, vendar obenem trdno verjame, da ji je EU lahko kos. Ob tem pa je tudi izpostavila, da zaradi krize ne smemo prenehati slediti dolgoročnim ciljem. Vzporedno moramo skrbeti za nadaljnji razvoj gospodarstva, kot je na primer intenzivno nadaljevanje zelenega prehoda. Če ga ne bomo izvedli, bi lahko po mnenju Komisije energetska kriza traja še dlje časa.

S tega vidika je komisarka tudi pripravljena razmisliti o dodatnem predlogu Slovenije, da bi uredba EU o splošni skupinski izjemi za državne pomoči omogočala kombinacijo dodeljevanja regionalne pomoči in pomoči malim in srednje velikim podjetjem za investicije ter pomoči podjetjem za raziskovalno razvojne projekte.

Komisarju za notranji trg Bretonu je minister Han predstavil Slovenijo tudi kot destinacijo s potencialom za visokotehnološke proizvode na področjih polprevodnikov, kritičnih surovin in vesoljskih tehnologij. »Še posebej pa sem izpostavil slovensko močno avtomobilsko industrijo in njen razvojni in proizvodni potencial, ki lahko pomembno prispeva k strateški avtonomiji EU na področju mobilnosti,« je po srečanju poudaril minister Han. Ob tem je izpostavil, da pozdravljamo akt o čipih, pri čemer se Slovenija zavzema, da bodo koristi enakomerno porazdeljene med vse države članice in upoštevani tudi interesi malih držav članic kot tudi malih in srednje velikih podjetij.

Minister je komisarje obvestil tudi o skorajšnjem prenosu nekaterih ključnih evropskih direktiv v slovenski pravni red, kot je so na primer spremembe Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ter obeh zakonov s področja avtorske in sorodnih pravic. Komisarji so pozdravili prizadevanja Slovenije na tem področju.

Minister Han in komisar za pravosodje Didier Reynders sta se v pogovoru osredotočila na ukrepe, ki jih je Slovenija sprejela za omilitev draginje in varstvo potrošnikov v času energetske krize in siceršnje draginje.

Dodaj odgovor