Eva Irgl SDS se zavzema za gasilce

oslanka Eva Irgl je na Vlado Republike Slovenije naslovila pobudo, da se GRC Ajdovščina zagotovi specialno vozilo za posredovanje v predorih, tako kot ga imajo ostale predorske gasilske enote v Sloveniji, vključno s postojnsko.

Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

to poletje smo bili priča največjemu požaru na slovenskih tleh. Na celotnem območju Krasa so bile aktivirane vse sile za zaščito in reševanje, nesebično je požar gasilo več kot 10.000 prostovoljnih in poklicnih gasilcev iz cele Slovenije, za kar smo jim vsi iskreno hvaležni. Ob tem katastrofalnem dogodku se je tudi pokazalo, kako zelo pomembno je, da se redno zagotavlja opremo za izvajanje nalog zaščite in reševanja.

Ob tem bi želela izpostaviti, da imamo na slovenskih cestah veliko število cestnih predorov, v katerih ob morebitnih nesrečah pomagajo različni reševalci, ki so za tovrstne intervencije pripravljeni in usposobljeni.

V zadnji spremembi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki je bila sprejeta aprila 2016, je bilo v 20. členu na novo določeno, da:
»(3) Naloge zaščite in reševanja v daljših avtocestnih in cestnih predorih opravljajo predorski in portalni gasilci. Predorski gasilci so gasilci, organizirani v gasilskih enotah, ki so, skladno z regijskimi načrti zaščite in reševanja ob nesrečah v predorih, določene za reševanje v daljših avtocestnih in cestnih predorih, za vsak predor posebej. Portalni gasilci so gasilci, ki s predorskimi gasilci sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih. Ekipe portalnih gasilcev, skladno z merili za organiziranje in opremljanje portalnih gasilcev in regijskimi načrti zaščite in reševanja, ob nesreči v predoru za vsak predor posebej organizirajo krajevno pristojne gasilske zveze. Z načrti zaščite in reševanja se lahko določi, da naloge zaščite in reševanja v daljših avtocestnih in cestnih predorih kot portalni gasilci opravljajo tudi operativni gasilci določenih drugih gasilskih organizacij.«

V 4. odstavku istega člena je bilo tudi določeno, da naloge zaščite in reševanja v daljših avtocestnih in cestnih predorih kot predorske gasilske enote opravljajo: – za predora Barnice in Podnanos – Prostovoljno gasilsko društvo Postojna in Gasilsko reševalni center Ajdovščina (v nadaljevanju GRC Ajdovščina).

GRC Ajdovščina pokriva hitro cesto H4 od približno polovice jezera Vogršček do razcepa Nanos, v obe smeri, približno 35 km v eno smer. GRC Ajdovščina pokriva vse prometne nesreče, kot koncesionarja sodelujetea še GEŠP PGD Postojna in JZGRD Nova Gorica. Na omenjeni hitri cesti je 27 podvozov, 14 nadvozov, 22 mostov, 24 viaduktov, 6 pokritih vkopov ter 4 predori. Cestišče ima poleg tega strm naklon in samo dva vozna pasova, brez odstavnega pasu, kar predstavlja težje dostope za reševalna vozila, celotno situacijo pa dodatno otežuje še pojav močne burje.

GRC Ajdovščina posreduje na hitri cesti že od same predaje hitre ceste v uporabo. Zaradi bližine enote in 24-urne prisotnosti gasilcev z izvozom v 1 minuti, so omenjeni gasilci v večini primerov prvi na kraju dogodka. Velikokrat pa so bili tudi edini aktivirani oz. prisotni, saj je hitra cesta zelo specifičen objekt v zimskih razmerah, ko npr. močna burja in snežne razmere ostalim enotam iz Občine Postojna otežujejo dostop.

Problem na katerega želim opozoriti, in o katerem so Upravi RS za zaščito in reševanje že pisali iz GRC Ajdovščina, je ta, da omenjeni nimajo primernega oz. specializiranega vozila za izvajanje predorskih intervencij. Vozilo, ki ga imajo na voljo, ni opremljeno s samozaščito hlajenja vozila, nima lastne zaloge zraka za delovanje motorja vozila, kot tudi nima urejenega nadtlaka v kabini vozila.

Glede na povečanje prometa in tranzita skozi celotno Slovenijo je večje tudi tveganje za nesreče oz. dogodke, kjer je vitalnega pomena imeti na razpolago usposobljene gasilce s sodobno opremo, ki lahko hitro in kvalitetno posredujejo ob takih nesrečah ter tako zmanjšajo škodo in rešijo življenja.

Zato dajem pobudo, da se GRC Ajdovščina zagotovi specialno vozilo za posredovanje v predorih, tako kot ga imajo ostale predorske gasilske enote v Sloveniji, vključno s postojnsko.

S tem dejanjem bi tudi pokazali zavedanje, kako pomembno je, da so naše sile zaščite in reševanja primerno opremljene in da vanje investiramo, saj nesreča nikoli ne počiva.

Eva Irgl, poslanka

Vir: SDS.si

Dodaj odgovor