Ministrica Fajon imenovala posebni odposlanki in odposlance za ključne strateške usmeritve slovenske zunanje politike

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je imenovala dve posebni odposlanki in tri posebne odposlance, in sicer za prihodnost Evrope, za Varnostni svet Organizacije združenih narodov (OZN), za Zahodni Balkan ter za podnebno in vodno diplomacijo. Z imenovanjem posebnih odposlancev želi ministrica zagotoviti prepoznavno in dejavno vlogo na nekaterih prednostnih področij nove zunanje politike Republike Slovenije.

Za posebnega odposlanca za prihodnost Evrope je bil imenovan veleposlanik Iztok Mirošič. Opravljal bo naloge, povezane z Evropo, Evropsko unijo, Sredozemljem, južno in vzhodno soseščino ter z drugimi ključnimi in strateško občutljivimi vsebinami delovanja Slovenije v mednarodnem okolju. Veleposlanik Franc But je bil imenovan za posebnega odposlanca za Varnostni svet OZN, ki bo opravljal naloge, povezane s kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN za obdobje 2024-2025. Posebni odposlanec za Zahodni Balkan je postal veleposlanik Anžej Frangeš, ki bo opravljal naloge, povezane z regijo, ključnimi akterji v regiji in mednarodni skupnosti. Veleposlanica mag. Eva Tomič je bila imenovana za posebno odposlanko za podnebno diplomacijo. Opravljala bo naloge, povezane s podnebno diplomacijo ter z zunanjimi vidiki podnebnih politik v Sloveniji in v mednarodnem okolju. Posebna odposlanka za vodno diplomacijo pa je postala veleposlanica Tatjana Miškova, ki bo opravljala naloge, povezane z vodno diplomacijo v Sloveniji in v mednarodnem okolju.

Imenovani odposlanci so strokovnjaki za posamezna prednostna področja zunanje politike, ki pomagajo pri oblikovanju stališč in pridobivanju informacij z namenom boljšega in učinkovitejšega izvajanja slovenske zunanje politike. Njihove glavne naloge so med drugim vzpostavljanje in vzdrževanje rednih stikov s ključnimi mednarodnimi partnerji, akterji na političnem in gospodarskem področju ter s civilno družbo, priprava obiskov in srečanj predstavnikov vlade s predstavniki tujih držav in mednarodnih organizacij ter oblikovanje predlogov slovenskih stališč do ključnih zunanjepolitičnih vprašanj z namenom krepitve vloge Slovenije v mednarodnem prostoru. Pri izvajanju nalog posebni odposlanci sodelujejo z državnimi sekretarji, sektorji in službami zunanjega ministrstva ter z diplomatskimi predstavništvi in konzulati v tujini.

Imenovani posebni odposlanci so karierni diplomati, redno zaposleni v Ministrstvu za zunanje zadeve, ki imajo bogate mednarodne izkušnje. Njihovo obstoječe znanje, izkušnje in vzpostavljeni stiki v mednarodnem prostoru v največji možni meri prispevajo k doseganju zunanjepolitičnih ciljev v skladu s strategijo slovenske zunanje politike in Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije.

Dodaj odgovor