Obnova gozdov poškodovanih v požaru na Krasu

Zavod za gozdove Slovenije je medijem danes predstavil načrte za obnovo kraških gozdov, ki so bili poškodovani v julijskem požaru. Včeraj je potekala delavnica, na kateri je sodeloval tudi državni sekretar Darij Krajčič, na njej pa so predstavili izhodišča za pripravo načrta sanacije in predloge rešitev, vidik lokalne skupnosti in mednarodne izkušnje.

Državni sekretar stoji za govorniškim pultom.
Državni sekretar dr. Darij Krajčič. | Avtor Zavod za gozdove Slovenije1 / 3

V organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije je včeraj potekala delavnica »Kako obnoviti gozdove, poškodovane v požaru na Krasu?«. Na njej so nosilci načrta sanacije, predstavniki slovenske in mednarodne gozdarske stroke, predstavniki lokalne skupnosti, lastnikov gozdov, nevladnih organizacij in drugimi razpravljali o obnovi gozdov, poškodovanih v največjem gozdnem požaru v zgodovini Slovenije. Dogodka se je udeležil tudi državni sekretar dr. Darij Krajčič, ki je podprl aktivnosti na tem področju.

Danes pa so predstavnikom medijem predstavili podrobnosti glede obnove. Obnova kraških gozdov, ki so bili poškodovani v julijskem požaru, se bo po besedah v.d. direktorja Zavoda za gozdove Janeza Logarja začela v kratkem, saj je sanacijski načrt v veliki meri že pripravljen. Semena bodo tako začeli nabirati že naslednji teden.

Po podatkih zavoda je pogorelo okoli 2900 hektarov gozda, na pogoriščih pa so že opravljena nujna gozdarska dela, s katerimi so zaščitili okolico. Delež listavcev v gozdovih, prizadetih v požaru, je bil približno tretjinski, dve tretjini gozda pa je sestavljal pretežno črni bor. Ker bo prihajajoča obnova gozda narekovala njegovo sestavo še naslednja desetletja, morajo biti izbrane prave vrste, poleg črnega bora bosta to predvsem hrast in trokrpi javor. Trenutno poteka tudi vključevanje tuje in domače strokovne javnosti, lastnikov zemljišč, občin in drugih deležnikov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo intenzivno vključeno še naprej v podporo in pomoč pri obnovi.

Dodaj odgovor